close
Share with your friends

Välfärdens framtid en komplex utmaning

Välfärdens framtid en komplex utmaning

Hur klarar vi finansieringen av välfärden år 2030?

En komplex framtidsutmaning utan ett enkelt svar eller en enskild lösning. Däremot framhöll vår panel i Almedalen flera olika strategier som tillsammans kan bidra.

Sveriges befolkning väntas öka med en miljon de närmsta tio åren. Vi lever dessutom längre vilket innebär att färre ska försörja fler, eftersom den arbetsföra delen inte ökar i samma takt. Det här ställer enorma krav på välfärden och under seminariet nämndes behov av 700 nya skolor, 700 nya äldreboenden och 600 nya förskolor. Samtidigt visade var fjärde svensk kommun negativt resultat under 2018, en utveckling som fortsätter.

Angreppssätten på välfärdens utmaningar skiljde sig åt mellan paneldeltagarna; Lars Calmfors, Professor emeritus Stockholms Universitet, Bettina Kashefi, Chefsekonom Svenskt Näringsliv, Berit Müllerström andre vice ordförande LO, Annika Wallenskog, Chefsekonom SKL samt Andreas Åström, Chef Näringspolitik och Kommunikation, Almega.

Lars Calmfors pratar under KPMGs seminarium om välfärdens finansiering i Almedalen

Det fanns dock en enighet kring att skatterna inte kommer att kunna växa i takt med investeringsbehoven och flera lyfte också fram att höjd kommunalskatt inte är rätt väg att gå.

De förslag på lösningar som kom fram var:

  • Effektivisering, digitalisering och automatisering
  • Ökat skatteuttag och mer generella statsbidrag
  • Höjda egenavgifter
  • Tuffare prioriteringar
  • Mer ”jobb” av medborgarna själva, precis som i banksektorn
  • Högre löner för att locka fler till välfärdsyrken
  • Utjämningssystem mellan kommuner
  • Fler privata välfärdsföretag
  • Mer samarbete mellan kommuner, regioner och stat
  • Involvera dem som jobbar i välfärden, ta vara på deras kompetens

När publiken fick svara på hur kostnaderna i välfärden ska minskas var svaret tydligt. Digitalisering och effektivisering toppade med god marginal gentemot övriga svarsalternativ. Där pekade panelen på statens ansvar och behovet av förbättrad digital infrastruktur på nationell nivå, för att just underlätta innovation och effektivisering. Även behovet av snabbhet och tydlighet kring lagstiftningen, t ex kring integritetsfrågor, lyftes fram i debatten.

”Vi är mycket nöjda med seminariet och vill tacka alla involverade. En fullsatt lokal med engagerad publik och panel, det kan inte bli bättre. Vi fick ta del av en livlig debatt med många olika förslag på lösningar, och det är sannolikt just mixen som behövs för att lösa välfärdens utmaningar på sikt”, säger Stefan Lundström och Amanda Löfgren från KPMG, som ledde samtalet.

Kontakta oss