close
Share with your friends

Ökad kunskap en nyckel för mer kooperativt företagande

Ökad kunskap en nyckel för mer kooperativt företagande

KPMG seminarium om kooperativ i Almedalen

Hur ska kooperativt företagande ta plats i svenskt näringsliv?

Genom ökad kunskap och information. Det var slutsatsen under måndagens seminarium med KPMG i Almedalen, lett av Lars Wennberg.

Panelen med Sophie Nachemson-Ekwall, forskare på Handelshögskolan, Azadeh Rojhan, riksdagspolitiker (S), juristen Bo Thorstorp samt Peter Nilsson, skatterådgivare och professor, hade förvisso något skilda perspektiv men på den övergripande nivån fanns en tydlig enighet kring att:

• den ekonomiska föreningen är en modern och flexibel företagsform med stora fördelar (långsiktigt, hållbart, demokratiskt mm.)

• fler tillsammansägda företag behövs för att utveckla Sverige

• okunskap är den största anledningen till att inte fler upptäckt möjligheterna med kooperativt företagande

Kooperativ sysselsätter ca 10% av världens arbetsföra befolkning. I Sverige är siffran 2%. Panelen var eniga om att detta beror på bristande kunskap samt ett ingjutet ideal kring bolagsformer. Advokatbyråer, lärosäten, statliga organ samt bolag som KPMG nämndes som viktiga spelare för att sprida kunskapen om lagar, regler och möjligheter.

”En riktigt bra diskussion! Kooperativet erbjuder stora möjligheter, inte minst i den tid av delningsekonomi som vi lever och verkar i” summerar Lars Wennberg.

Kontakta oss