close
Share with your friends

Involvering och lönsamhet – nycklar i det lokala hållbarhetsarbetet

Involvering & lönsamhet – nycklar i hållbarhetsarbetet

FNs globala hållbarhetsmål har kallats världens största beställning. En beställning från framtiden till oss. Men hur översätter vi Agenda 2030 i kommuner och regioner, där vi lever och verkar? Hur får vi till styrning och action på lokal och regional nivå?

Det var temat på KPMGs seminarium i Almedalen där Anna Giotas Sandquist ledde ett panelsamtal med Peter Lindvall, regiondirektör Region Gotland, Maria Price, kanslichef RKA, Joakim Storck, kommunstyrelsens ordförande Falun samt Chris Österlund, VD Botkyrkabyggen.

Publiken och deltagarna fick även en global utblick av Tomas Otterström, hållbarhetsexpert på KPMG, samt inspiration av Malin Pellborn, hållbarhetschef på SBAB Bank som berättade om bolagets resa att införliva hållbarhet i sin styrning och affärsutveckling.

Anna Giotas Sandquist modererar KPMG seminarium om Agenda 2030 i Almedalen

Diskussionen landade i ett antal konkreta förslag och strategier för kommuner och regioner som ska ta nästa steg för ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Det handlade bland annat om involvering och att visa på hur hållbarhet är en del av lösningen på de stora utmaningar som kommuner och regioner står inför. Hållbarhetsfokus kan också vara en konkurrensfördel, även på lokal och regional nivå. Som Chris Österlund uttryckte det: ”allmännyttan ska kombinera samhällsansvar med affärsmässighet”. Hållbarhetsfokus kan på samma sätt som i privat sektor göra kommuner och regioner mer attraktiva, både att flytta till och att vara anställd hos.

De medverkandes råd för hur du tar Agenda 2030 från prat till verkstad lokalt och regionalt:

  • Släpp silos och sidospår – ha med hållbarhet i ordinarie styrning och prioriteringar, inte i separata program eller forum
  • Involvera och inkludera alla på resan – förtroendevalda på olika nivåer, medarbetare, medborgare och lokala aktörer
  • Analysera var ni befinner er och vart ni ska – det hjälper er att ta fram konkreta mål, insatser och aktiviteter på relativt kort tid
  • Prioritera var det är viktigast att göra mest skillnad; vilka av Agenda 2030-målen ska ni lägga störst fokus på?
  • Ta hjälp av Agenda-indikatorer för att ställa rätt frågor och använda i styrningen framåt – bland annat finns den öppna databasen Kolada med nyckeltal och jämförelser: https://www.kolada.se
  • Hitta kopplingen mellan ekonomisk nytta och satsningar på social och miljömässig hållbarhet
  • Ställ er frågan om ni vill vara proaktiva eller tvingas till förändring av omvärlden, t ex opinion eller investerare
  • Se hållbarhetsarbetet som en konkurrensfördel, precis som privata aktörer

Läs mer om Agenda 2030

FNs globala mål för hållbar utveckling: https://fn.se/globala-malen-for-hallbar-utveckling/

Kontakta oss