close
Share with your friends

Armkrok, avlastning och renodling – flera vägar för att lösa lärarbristen

Flera angreppssätt krävs för att lösa lärarbristen

80 000 lärare beräknas saknas framöver. Samtidigt förväntas skolan höja sina resultat och bidra till såväl integration som folkhälsa. En ekvation som inte går ihop. Det var utgångspunkten för KPMGs seminarium i Almedalen, om lärarbrist och hur skolan ska organiseras för att klara utmaningarna.

Tidigt i seminariet fastslogs att ökad lärarbrist inte är något nytt fenomen, samma larm har lyfts i debatten för både 20 och 30 år sedan. Den stora skillnaden nu är dock att det under de senaste åren även skett en elevökning, vilket innebär att båda kurvorna ökar samtidigt. Situationen idag är helt enkelt mer komplex.

Sabina Rodén och Robert Cagnell, rådgivare inom offentlig sektor på KPMG, inledde samtalet med att berätta om det pilotprojekt man gjort tillsammans med Stockholms stad, där man undersökt vad lärarna lägger sin tid på och var det går att avlasta.

Därefter följde en paneldiskussion med Lotta Edholm, (L) skolborgarråd Stockholms stad, Per-Arne Andersson, direktör för utbildning och arbetsmarknad SKL, Sara Svanlund, vice ordförande Lärarnas Riksförbund, Linus Sköld, (S) riksdagsledamot och ledamot i utbildningsutskottet, samt Lisa Oldmark, HR-direktör AcadeMedia.

Hela panelen under KPMG seminarium om lärarbrist och skolan i Almedalen

I panelen fanns en enighet om vikten av att förändra, och förbättra, ungas bild av skolan. Att unga i lägre utsträckning vill bli lärare är inte alltid kopplat till lön utan beror snarare på en negativ bild av skolan. Delar av panelen menade att detta i vissa fall går att koppla till föräldrars ”orimliga förväntningar”.

Nya avlastande roller i skolan sågs som en möjlighet att förbättra situationen men inte som en ensam lösning på utmaningarna. Snarare handlade det om att kroka arm och ta till flera olika tillvägagångssätt, som tillsammans kan skapa en positiv utveckling:

  • Skapa nya vägar in i läraryrket – t ex traineeroller, möjlighet till behörighet under arbete och dubbla examina från andra utbildningar

  • Förbättra bilden av skolan hos ungdomarna

  • Minska avhoppsstatistiken när personer väl sökt och påbörjat lärarutbildningen

  • Kroka arm parterna emellan (stat, kommun, privata aktörer) och skapa arenor för samarbete

  • Hitta möjligheter till avlastning – t ex genom ökade resurser till elevhälsan

  • Renodla lärarens kärnuppdrag med fokus på att undervisa

  • Skapa möjligheter för lärare att vidareutvecklas i sitt yrke

  • Fokusera på lärarnas arbetsmiljö för att både attrahera och behålla medarbetarna

  • Utgå från respektive skolas behov och förutsättningar, det finns ingen ”one size fits all”-lösning

  • Identifiera områden och stödfunktioner som kan professionaliseras, såsom kommunikation och ekonomi

Kontakta oss