close
Share with your friends

AI i finansbranschen - människans ansvar även när maskiner tar besluten

AI i finansbranschen – alltid människans ansvar

AI i finansbranschen, är det människa eller maskin som styr? Alltid människan, förstås, men tydlighet, förnuft och ramverk behövs, samt mod att faktiskt våga testa och utmana.

Där landade diskussionen under KPMGs seminarium i Almedalen, med ett insiktsfullt och inspirerande föredrag av Virginia Dignum, professor inom social och etisk AI vid Umeå Universitet samt en paneldiskussion med Mathias Strand, Head of Legal på Microsoft Western Europé, Per Nordkvist, Avdelningschef för Finansinspektionens Innovationscenter, Salla Franzén, Group Chief Data Scientist, SEB samt Mårten Asplund, KPMG.

Virginia Dignum håller föredrag om AI under KPMG seminarium i Almedalen

Att tillämpningen av AI kommer att öka råder ingen tvekan om. Möjligheterna för mer datadrivna affärsmodeller, nya typer av kundresor och automatiserade processer är stora, och finansföretagen är mitt inne i utvecklingen och utforskandet av potentialen. Det finns dock viktiga aspekter att ta hänsyn till, bland annat kring lagstiftning och tydlighet samt det mänskliga ansvaret. Vilka frågor vill man att AI ska svara på och hur säkerställer man ansvarsfulla och etiska AI-lösningar? Två frågor som landar i att identifiera syftet med tekniken.

Med detta som bakgrund är ansvarsfull utveckling av AI centralt, och delar av panelen lyfte fram just vikten av att skynda långsamt eftersom det är stor skillnad mellan olika branscher.

Från granskningssidan efterlystes tydlighet och guidning, och med Finansinspektionen representerat i panelen pratade man just om vad det är som ska granskas. Är det tekniken, datahanteringen, processerna eller helheten? Och hur gör man granskningen smartast och mest kvalitativt när tekniken ständigt utvecklas?

Tydligt var att samverkan och dialog mellan alla parter är nödvändig, för att ge såväl banker som teknikleverantörer och granskande instanser de bästa möjliga förutsättningarna, och i slutändan kunderna och användarna den bästa upplevelsen.

Samtalet leddes av Sofia Håkansson, Senior Project Manager, och Mats Dahl, Director of Digital Data & Analytics, båda från KPMG.

Kontakta oss