close
Share with your friends
AI i finanssektorn – vem styr, människa eller maskin?

AI i finanssektorn – vem styr, människa eller maskin?

AI i finanssektorn – vem styr, människa eller maskin?

Tid och plats

Tid och plats:

Tisdag 2/7 kl. 11:00-12:00 Mellangatan 27, Visby

Vad styr den Artificiella Intelligensen i finanssektorn – vem bestämmer; människa eller maskin?

Det är ingen tvekan om att tillämpningen av AI och självlärande algoritmer kommer att öka inom finanssektorn. Inom vilka områden finns störst möjligheter och risker? Hur säkerställs ett regelrätt och etiskt användande av AI? Vem ansvarar för att maskinerna gör rätt?

Den snabba utvecklingen av AI ger finanssektorn stora möjligheter att utveckla nya data-drivna affärsmodeller, digitalisera kundrelationerna och att automatisera processer. I denna snabbt förändrade värld gäller det att inte tappa mark och konkurrenskraft till de som snabbast och mest innovativt tar till sig den senaste tekniken. Samtidigt måste ny teknik hålla hög säkerhet och de självlärande algoritmerna måste efterleva såväl interna som externa regler samt ta hänsyn till etiska och moraliska överväganden. Frågan engagerar på bred front och många efterfrågar mer forskning kring möjligheter och risker med AI. Vi har sett flera AI-råd etableras där etik och integritet är viktiga hörnstenar. På detta seminarium benar vi ut vad ett effektivt och säkert AI-användande i finanssektorn innebär. Håller befintliga modeller för riskbedömning och rådgivning? Hur kontrollerar och validerar man att AI ger pålitliga råd? Hur ser behovet av extern granskning ut?

Det är ingen tvekan om att tillämpningen av AI och självlärande algoritmer kommer att öka inom finanssektorn. Inom vilka områden finns störst möjligheter och risker? Hur säkerställs ett regelrätt och etiskt användande av AI? Vem ansvarar för att maskinerna gör rätt?

Frågeställningar och medverkande i seminariet

På detta seminarium benar vi ut vad ett effektivt och säkert AI-användande i finanssektorn innebär. Håller befintliga modeller för riskbedömning och rådgivning? Hur kontrollerar och validerar man att AI ger pålitliga råd? Hur ser behovet av extern granskning ut?

Medverkande:

Virginia Dignum, Professor, Social & Ethical Artificial Intelligence, Umeå Universitet 

Mathias Strand, Head of Legal, Microsoft Western Europe

Per Nordkvist, Avdelningschef marknadsuppförandetillsyn, Finansinspektionen

Salla Franzén, Chief Data Scientist, SEB

Mårten Asplund, Partner, KPMG

Tid och plats

Tisdag 2/7 kl. 11:00-12:00

Mellangatan 27, Visby

Kontaktpersoner på KPMG

Sofia Håkansson, Senior Project Manager, Management Consulting, 072-186 92 33, sofia.hakansson@kpmg.se

Mats Dahl, Director Digital Data & Analytics, 070-894 57 92, mats.dahl@kpmg.se