close
Share with your friends
genrebild skola

ff

Kan skolan organisera sig ut ur lärarbristen?

Tid och plats

KPMG i Almedalen

Tisdag 2/7 kl. 15:00-16:00 Mellangatan 27, Visby

Lärarbrist en stor utmaning – hur ska morgondagens skola organiseras?

Skolan står inför flera tuffa utmaningar och prognoser visar på ett långtgående rekryteringsunderskott av lärare inom kort. Kan skolan organisera sig bort från sina utmaningar? 

I ett pilotprojekt inom Stockholms stad har man analyserat vad lärarna ägnar sin tid åt och inom vilka områden de kan avlastas. Man har även diskuterat nya befattningar såsom lärarassistenter, professionella mentorer, elevkoordinator och case managers.  Hur kan skolorna tänka kring ansvarsfördelning när det inte är möjligt att rekrytera lärare? 

"Vad blir effekten för medarbetare, elever och ekonomi om man tillför nya kompetenser i skolan?"

Frågeställningar och medverkande i seminariet

På detta seminarium diskuterar vi om skolan kan organisera sig ut ur lärarbristen. Med erfarenheter från projektet i Stockholm Stad tar vi bland annat upp frågeställningar som; Hur kan lärare får mer tid att ägna sig åt det som är kärnan i professionen? Vad innebär en förändrad ansvarsfördelning på kort och lång sikt för lärarens framtida roll? Idag är rektorer först och främst pedagogiska ledare, vad krävs egentligen av framtidens rektor? Vad bör finnas med i en handlingsplan för att organisera morgondagens skola?

Medverkande:

Lotta Edholm (L), Skolborgarråd, Stockholms stad

Linus Sköld (S), Riksdagsledamot och rektor

Sara Svanlund, vice ordförande, Lärarnas Riksförbund

Lisa Oldmark, HR-direktör, AcadeMedia

Per-Arne Andersson, Avdelningschef utbildning och marknad, SKL

Tid och plats

Tisdag 2/7 kl. 15:00-16:00

Mellangatan 27, Visby

Kontaktpersoner på KPMG

Sabina Rodén, rådgivare med fokus på offentlig sektor, KPMG Management Consulting, 072-186 92 22, sabina.roden@kpmg.se

Robert Cagnell, rådgivare med fokus på offentlig sektor, KPMG Management Consulting, 070-812 58 50, robert.cagnell@kpmg.se