close
Share with your friends
t

t

Hur framtidssäkrar vi välfärden?

Tid och plats

Almedalen KPMG

Tisdag 2/7 kl. 9.00-10.00 Mellangatan 27, Visby

Hur klarar vi finansieringen av välfärden år 2030?

Finansieringen av framtidens välfärd är en av den offentliga sektorns största utmaningar. Andelen personer i arbetsför ålder kommer att minska framöver vilket betyder att färre kommer att behöva försörja fler. Detta i kombination med ökade förväntningar på välfärdens tillgänglighet och kvalitet, sätter hård ekonomisk press på den svenska välfärdsmodellen, med konsekvenser redan inom den närmsta framtiden.

En åldrande befolkning, stora investeringsbehov och ökade förväntningar på kvalitet och tillgänglighet sätter stor press på den svenska välfärden.

Frågeställningar och medverkande i seminariet

Med siktet inställt på år 2030 diskuterar vi vägvalen inför att framtidssäkra välfärden. Vad behöver kommuner och regioner göra annorlunda? Vilken roll kan ökat skatteuttag respektive ökad egenfinansiering spela och vad har de för konsekvenser? Hur kan privata välfärdsaktörer bidra till effektivare välfärd?

I en paneldiskussion med deltagare från kommunsektorn, näringslivet, intresseorganisationer och akademin delar vi åsikter och erfarenheter. 

Medverkande:

Lars Calmfors, Professor emeritus, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms Universitet

Bettina Kashefi, Chefsekonom, Svenskt Näringsliv

Berit Müllerström, andre vice ordförande, LO

Annika Wallenskog, Chefsekonom, SKL

Andreas Åström, Chef Näringspolitik och Kommunikation, Almega

Stefan Lundström, moderator, KPMG Sverige

Amanda Löfgren, moderator, KPMG Sverige

Tid och plats

Tisdag 2/7 kl. 9.00-10.00

Mellangatan 27, Visby

Kontaktpersoner på KPMG

Stefan Lundström, Partner, KPMG Sverige, 070-836 55 79, stefan.lundstrom@kpmg.se

Amanda Löfgren, konsult inom Management Consulting på KPMG Sverige, 070-875 89 39, amanda.lofgren@kpmg.se