close
Share with your friends

Företag ökar investeringarna i dataskydd och datasäkerhet

Cyberhoten slår nya rekord samtidigt som bara en femtedel av världens IT-chefer är väl förberedda för ett IT-angrepp. Mer än en tredjedel av företagen har utmaningar att uppfylla GDPR. Styrelserna ökar nu investeringarna i dataskydd och datasäkerhet för att uppfylla GDPR och förhindra informationsläckage. Det framgår av en studie av KPMG och Harvey Nash där närmare 4 000 IT-chefer i över 80 länder intervjuats.

Ta del av pressmeddelandet här

Ta del av en sammanfattning av CIO Survey 2018 här (PDF)