close
Share with your friends

WomenCorporateDirectors i Sverige

WomenCorporateDirectors i Sverige

WCD är världens största nätverk för kvinnliga styrelseledamöter och finns på 80 platser över hela världen.

WCD är världens största nätverk för kvinnliga styrelseledamöter.

WCD Sverige

WomenCorporateDirectors - A Foundation Inspiring Visionary Boards Worldwide

WCD, WomenCorporateDirectors, är världens största nätverk för kvinnliga styrelseledamöter. WCD etablerades 1998 och finns på 80 platser över hela världen med syftet är att inspirera till visionärt styrelsearbete.

KPMG International har varit huvudsponsorer till WCD i över 10 år och har ett långsiktigt samarbete på global och lokal nivå. Varje lokalt WCD nätverk drivs av en extern, oberoende ordförande med en co-chair från KPMG. Inom nätverket bjuder vi in till exklusiva träffar där deltagarna tillsammans med inbjudna gäster diskuterar internationella trender och kritiska utmaningar som står högt på agendan hos styrelser i Sverige och runt om i världen idag.

Den svenska delen leds av Kia Orback Pettersson, oberoende i förhållande till KPMG, tillsammans med Co-Chair Tina Zetterlund, Head of Tax & Legal på KPMG Sverige.

Kommande WCD-träffar

Den 17 februari ser vi fram emot att välkomna dig till årets första nätverksträff på temat Styrelsens nya arena - från Napoleon till VOKA.

Att det händer mycket just nu i vår omvärld och i våra organisationer är ett understatement. Och det får förstås stora implikationer på hur vi bedriver vårt styrelsearbete och vilka frågor vi prioriterar.

Henrik Martin - Talent Managementkonsult och en av grundarna till Stardust Consulting - ska beskriva den nya VOKA världen för oss, en värld präglad av Volatilitet, Osäkerhet, Komplexitet och Ambivalens, och hur den kan påverka styrelsens arbete. Vad får VOKA perspektivet för konsekvenser när det gäller synen på omvärldsbevakning, styrning av företagskulturen, prestationsmätning och inte minst riskhantering och internkontroll. Alla viktiga frågor på en styrelses agenda.

Tid: 17 februari kl. 16:40 - 20:00
Plats: Vasagatan 16, Stockholm
 
 
Save the date till kommande träffar 
  • 17 februari
  • 20 april
  • 1 juli (Almedalen)
  • 14 september
  • 9 november

De senaste WCD-träffarna i Sverige

Hur ska en styrelse agera för att bygga en digital kultur? – november 2019

Vi lever i en tid av konstant förändring. Styrelsens uppdrag går från att vara kontrollerande till att vara mer framåtriktat och skapa förutsättningar för organisationens framtid. Vilken roll bör styrelsen då ta för att säkerställa att en digital kultur byggs upp? Vad kännetecknar framgångsrika styrelser? Och vad krävs för att en digital kultur ska frodas? Under denna nätverksträff guidades vi av Helena Trooner, Daniel Daagarsson och Peter Svenonius från Knowit i en styrd dialog på detta heta tema.

Catharina Mannerfelt delade med sig av insikter från senaste rapporten Alumni gjort avseende Board Remuneration, värdefullt i dessa tider då vi träffar valberedningarna. 
 

Nästa generations styrelsekvinnor - september 2019

Denna gång var temat: Nästa generations styrelsekvinnor. Vi fick lyssna på Tor Bonnier, Ordförande Karl-Adam Bonnier Stiftelsen. Tor berättade om hur familjen arbetat fram förutsättningar och förberedelser kring successionsfrågor inom Bonniersfären.

Vi presenterade även WCDs nya globala strategiska plan och hur vi tillsammans kan skapa mer värde för medlemmarna i vårt nätverk.

Tre viktiga områden som togs upp under kvällen var:

  • Medlemmarna i WCD Sverige ska delta i det strategiska arbetet
  • Mer internationella samarbeten, exempelvis resor och gästtalare
  • Öka varumärkeskännedomen 


Nätverkslunch i Almedalen – juli 2019

För tredje året i rad hade vi vår populära nätverkslunch i Almedalen. Denna gång hade vi bland annat glädjen att ha med oss Mia Odabas som talade om skärningspunkten näringsliv/samhälle och så presenterade vi resultatet från KPMGs globala survey Global Female Leaders Outlook som WCD har varit med och stöttat. 
 

Tema IPO-processen – maj 2019

Temat för denna gång var IPO-processen. Annika Andersson (Partner & Head of Capital Markets and Public M&A, Cirio Advokatbyrå) från nätverket höll i samtalet tillsammans med Annika Melin Jakobsson som är ansvarig för Capital Markets på KPMG och gav oss praktiska exempel, råd & riktlinjer kring IPO-processen. Vi diskuterade också högaktuella frågor som implementeringen av Aktieägardirektivet i svensk rätt och hur det påverkar börsbolagen inför kommande stämmosäsonger.

Utöver detta hade vi även glädjen att ha Ingrid Larsby Arvered och Patrik Hammar från Spencer Stuart på plats för att presentera resultatet från Nordic Board Index. Studien analyserar förändringar och trender i de största listade bolagen i Norden när det gäller bland annat styrelsesammansättningen. Spencer Stuart är WCDs globala partner när det gäller styrelserekrytering.

 

Tema Valberedning: hur rollbesätts styrelser och hur kan vi jobba för att få in fler kvinnor? – februari 2019

Temat för denna träff var Valberedningen och höll i diskussionerna gjorde Helena Levander, Charlotta Wikström, och Helen Fasth Gillstedt, tre erfarna representanter från WCD-nätverket som delade med sig av sina erfarenheter gällande valberedningens roll, sammansättningen i ett styrelserum och vikten av att utvärdera. Ramsay Brufer var inbjuden som gästtalare och tillsammans diskuterade vi den svenska modellen i relation till internationell praxis.

 

Nätverksträff med fokus på PE-bolag – november 2018

Årets sista träff med WomenCorporateDirectors i Sverige fokuserade på PE-bolag och hur beslutsfattandet skiljer sig åt inom olika ägarstrukturer. Kvällen bjöd på både ett danskt och ett svenskt perspektiv på temat, med vår danske gästtalare Christian Schmidt-Jacobsen från Axcel samt Louise Nilsson från Priveq. 

 

Dynamiken i styrelserummet – september 2018

Afternoon tea i Stockholm med de brittiska gästtalarna Murray Steele och Sarah Boulton, specialister inom anglosaxisk bolagsstyrning, som diskuterade ”Dynamiken i styrelserummet”.

 

Nätverkslunch i Almedalen – juli 2018

En fullsatt lunch och spännande diskussioner i Almedalen med vår gäst från Italien Marina Brogi som inspirerande talare på temat beslutsfattande i styrelserummet. 

Medlemskap i WomenCorporateDirectors

Är du intresserad av att bli medlem i WCD? Som medlem blir du en del av det största globala nätverket för kvinnliga styrelseledamöter.

Läs mer om medlemskap i WCD här

Vill du veta mer om WomenCorporateDirectors?

Kontakta:

Kia Orback Pettersson, Chair WCD Sweden
kia.orback@konceptverkstan.se

Tina Zetterlund, KPMG Partner & Co-Chair WCD Sweden
tina.zetterlund@kpmg.se