Sponsring, samarbeten och nätverk | KPMG | SE
close
Share with your friends

Sponsring, samarbeten och nätverk

Sponsring, samarbeten och nätverk

KPMG bedriver olika typer av nätverk och samarbeten för att engagera oss i framtidens näringsliv och arbetsmarknad.

KPMG deltar aktivt i samhället och engagerar oss i flera olika samarbeten ocj nätverk.

På KPMG föredrar vi långsiktiga samarbeten och fokuserar därför på ett fåtal partnerskap och engagemang.

Ung Företagsamhet

Företagsamhet driver utveckling och genererar värden. För oss på KPMG är det självklart att uppmuntra och stödja initiativ som skapar arbetstillfällen och ökar möjligheterna till professionell utveckling på både individuell och företagsmässig nivå.

Som en del i vårt samhällsengagemang har vi valt att stödja Ung Företagsamhet i egenskap av Sverigepartner. UF engagerar varje läsår tiotusentals gymnasieelever i att driva företag, och samarbetet ger oss möjlighet att bidra med kunskap och rådgivning till unga entreprenörer.

Läs mer om vårt engagemang i Ung Företagsamhet

VIDEO: Se vår film från SM i Ung Företagsamhet 2017

WomenCorporateDirectors

WomenCorporateDirectors (WCD) är världens största globala nätverk för kvinnor i styrelsepositioner och det svenska kapitlet lanserades under Almedalsveckan 2017. Sverige blev då det 78:e kapitlet inom WCD.

Inom nätverket bjuder vi in till exklusiva seminarier och träffar där vi tillsammans med ledande profiler ur näringslivet diskuterar internationella politiska trender och kritiska utmaningar som dagens styrelser behöver hantera.

Läs mer om WomenCorporateDirectors i Sverige

My Dream Now

Steget från utbildning till yrkesliv kan ibland kännas långt. KPMG samarbetar med My Dream Now, ett socialt företag som engagerar yrkesaktiva att bli förebilder/coacher för gymnasie- och grundskoleungdomar i socioekonomiskt utsatta områden.

Genom vårt engagemang får våra medarbetare en möjlighet att vara klasscoacher och därigenom bidra på ett direkt sätt i vårt samhällsengagemang. Målsättningen är att stimulera ett intresse för en karriär inom vår bransch samt att agera förebilder för unga människor som står inför stora val och behöver coaching.

Genom My Dream Now har vi också regelbundet besök av både klasser och enskilda elever på KPMG:s kontor, för att ge dem en inblick i yrkeslivet inom just vår specifika bransch.

Läs mer om My Dream Now

Artikel: KPMG:s klasscoacher sår frön för ett framtida arbetsliv

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka