Sponsring, samarbeten och nätverk

Sponsring, samarbeten och nätverk

KPMG bedriver olika typer av nätverk och samarbeten för att engagera oss i framtidens näringsliv och arbetsmarknad.

KPMG deltar aktivt i samhället och engagerar oss i flera olika samarbeten och nätverk.

dekorbild samarbeten och ung företagsamhet

På KPMG föredrar vi långsiktiga samarbeten och fokuserar därför på ett fåtal partnerskap och engagemang.

Ung Företagsamhet

Företagsamhet driver utveckling och genererar värden. För oss på KPMG är det självklart att uppmuntra och stödja initiativ som skapar arbetstillfällen och ökar möjligheterna till professionell utveckling på både individuell och företagsmässig nivå.

Som en del i vårt samhällsengagemang har vi valt att stödja Ung Företagsamhet i egenskap av Sverigepartner. UF engagerar varje läsår tiotusentals gymnasieelever i att driva företag, och samarbetet ger oss möjlighet att bidra med kunskap och rådgivning till unga entreprenörer.

Läs mer om vårt engagemang i Ung Företagsamhet

VIDEO: Se vår film från SM i Ung Företagsamhet 2017

WomenCorporateDirectors

WomenCorporateDirectors (WCD) är världens största globala nätverk för kvinnor i styrelsepositioner och det svenska kapitlet lanserades under Almedalsveckan 2017. Sverige blev då det 78:e kapitlet inom WCD.

Inom nätverket bjuder vi in till exklusiva seminarier och träffar där vi tillsammans med ledande profiler ur näringslivet diskuterar internationella politiska trender och kritiska utmaningar som dagens styrelser behöver hantera.

Läs mer om WomenCorporateDirectors i Sverige