Mångfald & Inkludering

Mångfald & Inkludering

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med mångfaldsfrågor inom KPMG.

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med mångfaldsfrågor inom KPMG.

Så jobbar vi med mångfald, inkludering och jämställdhet inom KPMG

Att arbeta på KPMG handlar om att se världen annorlunda, genom många olika perspektiv och med god laganda. Vi strävar efter att ha en inkluderande kultur där våra medarbetare kan vara sig själva och där vi respekterar varandra. Detta är kärnan i våra värderingar och vad vi tror på.

Mångfald, likabehandling och inkludering är centrala delar för att trivas på en arbetsplats, tillika framgångsfaktorer för oss alla, både som bolag och som individer. Faktum är att individuell kreativitet och uppfinningsrikedom är nyckeln till KPMG:s framgång. Genom att skapa en inkluderande miljö för alla människor så kan vi även dra nytta av mångfalden för att ytterligare förbättra våra förmågor och leverera exceptionella resultat för såväl medarbetare som kunder.

Ta gärna del av artiklarna och rapporterna på den här sidan för att få veta mer om hur vi arbetar med inkludering och mångfald samt hur vi främjar förändring. Oavsett om det är inifrån KPMG, genom våra medarbetare, eller genom att stödja olika nätverk, företag, satsningar eller samhället som helhet.

 

Några av våra initiativ och aktiviteter för ökad mångfald:

Vårt bidrag till omvärlden, samhället och näringslivet är att skapa trygghet och bidra i förändring – det gör vi ännu bättre när vi drar nytta av våra unika egenskaper, erfarenheter, kompetenser och olikheter. Det är detta inkluderande klimat som främjar KPMG:s samarbete och framgång i över 150 länder.

 

Hur är det att jobba på KPMG?

Hur vill våra medarbetare göra skillnad - på jobbet, i världen och i livet? Ta chansen att lära känna våra medarbetare.

Möt KPMGs medarbetare