Vår historia

Vår historia

Det som idag är KPMG i Sverige grundades 1923. Idag är KPMG ett av världens ledande kunskapsföretag.

Det som idag är KPMG i Sverige grundades 1923.

history kpmg sweden

Idag är KPMG ett av världens ledande kunskapsföretag. Den svenska verksamheten firade 90-årsjubileum år 2013. Under denna långa historia har vår ledstjärna varit att skapa värde för våra uppdragsgivare. Det gäller oavsett om det är ett mindre, lokalt företag, en ideell organisation eller ett globalt storföretag som anlitar oss.

Vi har kontinuerligt anpassat oss efter förändringar i konjunktur och omvärld. Verksamheten har utvecklats från ett litet svenskt enmansföretag till att vara en aktiv och bidragande del i en global struktur med över 220 000 medarbetare.

Integritet och kunskap som främsta tillväxtmotorer
Det som idag är KPMG i Sverige grundades 1923 av en av eleverna i första årskullen på Handelshögskolan i Stockholm 1911. Bland de berömda "elvorna" fanns Lars Ture Bohlin, född 1889. Han skulle bli anfader till det svenska revisionsföretag som under mycket lång tid av egen kraft växt snabbast i branschen. Detta med integritet och kunskap som främsta tillväxtmotorer. Efter ett par år i näringslivet auktoriserades Lars Ture Bohlin som revisor den 20 mars 1923. Första uppdraget som ordinarie revisor var i Mellansvenska Kvarnars Importförening upa.  

Bohlin hade ett omvittnat gott humör och var dedicerad sin uppgift. Det var enkelt att spåra andan av trivsel, rentav kärlek, till den revisionsbyrå som skulle växa till att bli en av Sveriges största och mest välrenommerade.

1923 bildades även den med tiden starka och inflytelserika Föreningen Auktoriserade Revisorer, FAR. En av initiativtagarna till branschföreningen var Lars Ture Bohlin. Han betonade tidigt betydelsen av att inte bara utföra revision utan även utredningsarbete. Lars Ture insåg med andra ord från början betydelsen av det som än idag är en av företagets viktigaste drivkrafter, en multidisciplinär verksamhet.  

Bohlins Revisionsbyrå blir KPMG AB
Lars Ture var uppenbarligen också den i branschen som lyckades särklassigt bäst som företagare. Bohlins Revisionsbyrå växte av egen kraft utan uppköp och stadfäste detta som en länge bärande strategisk princip. Först 1989-90 kom de första större förvärven. 

Lars Ture var verkställande direktör till 1948, då han övergick till att bli arbetande styrelseordförande. Denna befattning behöll han till 1963 då han fyllde 74 år och byrån intog den aktningsvärda åldern av 40 år. Ett magnifikt livsverk att blicka tillbaka på. Bohlin avled 1974, 85 år gammal.  

1989 valde Bohlins Revisionsbyrå KPMG som internationell samarbetspartner. 2008 ändrades firmanamnet till KPMG AB. KPMG bildades 1987 då Peat Marwick International (PMI) och Klynweld Main Goerdeler (KMG) slogs samman. Deras respektive historia går tillbaka till mitten av 1800-talet. 

Idag befinner sig företaget på en mycket större arena. I takt med ökad globalisering, harmonisering av kapitalmarknaderna, mer komplexa regelverk och högre krav på transparens i företagsaffärer har KPMG en central roll som oberoende revisor och objektiv rådgivare. Att medverka till att bygga ett globalt välstånd utifrån en bas av tillförlitlighet och förtroende är inget blygsamt mandat.  

 

Vad står KPMG för?

Det som idag är KPMGs svenska del har sitt ursprung i Bohlins revisionsbyrå, som bildades 1923 av Lars-Ture Bohlin. 1989 inledde Bohlins revisionsbyrå samarbetet med KPMG.

1979 gick Klynveld, Main Hurdman och Goerdelers byråer ihop med flera andra firmor och bildade tillsammans KMG. Det nya bolaget hade sin bas i Europa och av den anledningen uppvaktade flera av de stora USA-baserade revisionsbyråerna KMG. Det blev dock PMI som segrade och 1987 gick de samman med KMG och bildade KPMG.

Klynveld
Piet Klynveld startade en revisionsbyrå i Amsterdam 1917. Amsterdam var då en sjudande handels- och hamnstad. Det fanns gott om entreprenörer som kände igen sig i den unge och framgångsrike Klynveld. Kundlistan blev snabbt allt längre och revisionsbyrån växte i takt med att Europas näringsliv expanderade.

Peat
William B. Peat var en av revisionens pionjärer i England. Han var med och drev på utvecklingen av yrket och startade 1870 sin egen revisionsbyrå. Byrån blev mycket framgångsrik och 1911 gick Peat ihop med amerikanen James Marwick.

Marwick
James Marwick, framgångsrik revisor i USA, startade 1895 en revisionsbyrå i New York. Firman växte snabbt och två år senare slogs den ihop med en annan amerikansk byrå. Uppdragen fortsatte att växa och 1911 blev det nödvändigt att skaffa en europeisk partner. Marwick gick då ihop med Peat och bildade PMI.

Goerdeler
Reinhard Goerdeler, en ung tysk revisor, fick karriären avbruten av andra världskriget. Hans far var en huvudman i tysk motståndsrörelse och Goerdeler satt därför fängslad hela kriget. Efter kriget avancerade han till VD på en tysk revisionsbyrå, och följde med byråns stora kunder ut i Europa och Nordamerika.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan