close
Share with your friends

KPMG Economic Forum

KPMG Economic Forum

KPMG Economic Forum 2016 ägnades åt det amerikanska valet, USA:s ekonomiska återhämtning, dess politiska utmaningar och hur det kommer att påverka EU.

Årets upplaga av Economic Forum ägnades åt utvecklingen i Europa och amerikansk politik.

flags

Det var fullsatt i Handelshögskolans anrika aula när det ringde in till 2016 års upplaga av KPMG Economic Forum. Huvudtalarna, Nobelpristagaren Paul Krugman och vår förre statsminister, Fredrik Reinfeldt, gav sitt perspektiv på det globala ekonomiska och politiska läget från varsin sida Atlanten. Globaliseringens roll i sig som ekonomisk drivkraft och centralbankernas roll diskuterades i panel liksom det amerikanska valet.

Tidigare Nobelpristagaren Paul Krugman tecknade en något dyster bild av världsekonomin. Europa hoppas på att USA ska vara draglok medan det kanske blir så att Europa drar ned USA istället. Skälen till detta är en åldrande befolkning som ger lägre produktivitet men högre konsumtion av service/vård. Han menade också att det låga intresset för traditionell teknisk utveckling håller tillbaka. Investeringskapitalet söker sig till USA, där hjulen börjat snurra men som världsläget ser ut är det troligare att effekten blir en avmattning igen eftersom draghjälp i övrigt saknas. Krugman uttryckte oro över tillbakagången i många tillväxtmarknader. Kina är som Japan under 1980-talet varnade Krugman. Den, från ett ekonomiskt perspektiv, nödvändiga befolkningstillväxten ser vi bara i Afrika. Men där finns å andra sidan inte den fungerande samhällsstruktur och köpkraft som behövs för att den ska bidra.

Vår förre statsminister Fredrik Reinfeldt kontrade i sitt anförande med att ”vi har aldrig haft det bättre” och avsåg då främst Sverige. Fredrik Reinfeldt tecknade bakgrunden till att vi i Sverige, liksom Tyskland och i viss mån England, klarat oss bättre än andra. Vår hantering av bankkrisen redan i början av 90-talet, att släppa kronan fri, en lyckad integrering av balkanflyktingar var några förklaringar. Det vore dock inte bra för Sverige om engelsmännen röstar för ett utträde ur EU i juni, menade Reinfeldt. Det är vår starkaste bundsförvant i många frågor, inte minst vad gäller villkor för EU-avgiften och möjligheten att ha en egen valuta.

Därefter följde två paneldebatter. I den första diskuterade de svenska ekonomerna Magnus Henrekson, Ann-Marie Pålsson och Andreas Bergh med Paul Krugman om det ekonomiska världsläget. Det rörde globaliseringen i sig som drivkraft för tillväxt, vilket det inte finns någon teori som stöder enligt Krugman, och centralbankernas roll. Pålsson menade att det var lite märkligt att politikerna lagt över ansvaret för något så betydelsefullt som landets ekonomiska stabilitet till självständiga institut utan någon form av tillsyn, vilket också de andra höll med om. Bergh lyfte behovet av att mäta produktivitet på nya sätt i den digitala världen. Den nya generationen har andra preferenser på välstånd. Även Henrekson lyfte behovet av en ny ekonomisk modell, som tvärt emot den gängse pyramiden utgår det omvända läget.

I den avslutande panelen diskuterades det politiska läget i USA inför presidentvalet i höst. Ginna Lindberg, Sveriges Radio och frilansjournalisten Andreas Utterström gav tillsammans med Natalie Sial, pressekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet och riksdagsledamoten Mathias Sundin (Lib) lite olika vinklar från den pågående presidentvalskampanjen. Det troligaste scenariet är att Donald Trump blir republikanernas kandidat, men att det gynnar Hillary Clinton. Det är dock inte skrivet i sten förrän vi ser utgången. Alla fyra var ense om att den här kampanjen karaktäriseras av att det man försöker förutse i väldigt hög utsträckning visar sig vara oförutsägbart.

Hela dagen guidades, liksom förra året skickligt av BBC-reportern Nischa Pillai.

Se ett sammandrag av seminariet här

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan