close
Share with your friends

KPMG i Almedalen 2015

KPMG i Almedalen 2015

Medvetenheten har blivit till Mervetenheten. Det var temat för de diskussioner som KPMG höll under Almedalsveckan 2015.

Medvetenheten har blivit till Mervetenheten. Det var temat för Almedalsveckan 2015.

dekorbild

Nya krav på hållbarhet, transparens och en ökad digitalisering påverkar framtidens företagande och våra samhällsfunktioner. Hur möter vi de nya utmaningarna och vilka metoder och verktyg kan vara en del av lösningen? Idag räcker det inte med att skapa medvetenhet om olika frågor – vi måste vända på fler stenar. Ställa fler frågor. Och förutse nya risker. Medvetenheten har blivit till Mervetenheten.

Det var temat för de diskussioner som KPMG höll under Almedalsveckan 2015. Nedan hittar du beskrivningarna av de seminarer vi höll och medverkade i. Här hittar du också filmer och sammanfattningar av våra seminarier.

Ta del av de filmade seminarierna och frukostintervjuerna här.

Våra seminarier och workshops i Almedalen 2015

Konsten att räkna på hållbarhet – för företaget och för samhället
Koldioxidutsläpp och hänsyn till mänskliga rättigheter kommer påverka företagens resultat och mått på framgång allt mer. I vilken grad och hur snabbt kommer förändringen att ske? Och kan man räkna på det i finansiella termer?

Kontakt: Helena Mueller

Hur ska den nya transportinfrastrukturen finansieras?
Behoven av infrastruktursatsningar är mycket stora i Sverige. Det finns olika former för att finansiera, organisera och äga infrastruktur som kan möjliggöra fler infrastruktursatsningar. Den stor frågan är dock: Vart ska pengarna komma ifrån?

Kontakt: Åsa Hansson

Digitala krigare ett hot mot öppenheten i samhället?
Den digitala tekniken har förändrat vårt sätt att leva och göra affärer. Men den innebär också nya hot mot nationer och företag. Är ökad övervakning och motattacker lösningen? Vad betyder det för företagens framtida utveckling och öppenheten i samhället?

Kontakt: Johan Björk

FN:s nya utvecklingsmål. Så kan företag och organisationer bidra
I september presenteras FN:s nya utvecklingsmål för en hållbar utveckling. En bred samverkan är avgörande för att nå de globala målen. Hur kan företag utveckla en regional strategi och identifiera lämpliga samarbetspartners? Vilka metoder finns inför beslut om exempelvis utlandsinvesteringar?

Kontakt: Leif Waller

Hållbart företagande i praktiken - Utmana dig själv och dina kollegor
Vad innebär egentligen UN Global Compact i praktiken? Ta chansen att på ett lekfullt sätt ta till dig principerna som styr framtidens företagande. Under en lustfylld och interaktiv timme får du testa dina praktiska färdigheter i att applicera UNGC:s tio principer på verkliga scenarion.

Kontakt: Jessica Bederoff Stenvad

Korruptionsrisker utanför Sverige
Hur hanterar svenska företag och organisationer korruptionsrisker utanför Sveriges gränser? Och hur kan svenska företag och organisationer vara med och minska korruptionen i utsatta länder?

Kontakt: Martin Krüger

Kommunernas ansvar för ett socialt hållbart samhälle
Det finns många goda exempel på kommuner som arbetar med mod och kreativitet för att uppnå en lyckad integration och ett socialt hållbart samhälle. Under en förmiddag bjuder vi på fika och löpande samtal tillsammans med KPMG:s experter och inbjudna kommuner med gedigen erfarenhet och goda exempel.

Kontakt: Mats Lundberg

Jämställda bolag – mer lönsamma
Styrelsebalans presenterar statistiken som visar verkligheten kring lönsamhet och jämställdhet i börsbolag. Vidare får du lyssna till ledande kvinnor som tagit sig bortom glastaket. Hur gjorde de? Vilka hinder finns på vägen

Kontakt: Maria Bucher

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan