Samhällsengagemang & CSR | KPMG | SE
close
Share with your friends

Samhällsengagemang

Samhällsengagemang

Att vara ett ansvarsfullt företag är centralt för oss och vi investerar en del av vårt årliga resultat i det samhälle vi verkar i.

Som kunskapsföretag är kunskapsbyggande centralt för de engagemang vi väljer att gå in i.

Att vara ett ansvarsfullt företag är centralt för oss och vi investerar en del av vårt årliga resultat i det samhälle vi verkar i. Våra engagemang sträcker sig bland annat över områdena hållbarhet, utbildning, och jämställdhet. Som kunskapsföretag är utbildning och kunskapsbyggande centralt för de engagemang vi väljer att gå in i.  Våra insatser består av både ekonomiska bidrag samt kunskapsdelning, tjänsteutveckling och frivilliginsatser.

My Dream Now

Steget från utbildning till yrkesliv kan ibland kännas långt. KPMG samarbetar med My Dream Now, ett socialt företag som engagerar yrkesaktiva att bli förebilder/coacher för gymnasie- och grundskoleungdomar i socioekonomiskt utsatta områden.

Genom vårt engagemang får våra medarbetare en möjlighet att vara klasscoacher och därigenom bidra på ett direkt sätt i vårt samhällsengagemang. Målsättningen är att stimulera ett intresse för en karriär inom vår bransch samt att agera förebilder för unga människor som står inför stora val och behöver coaching. Genom My Dream Now har vi också regelbundet besök av både klasser och enskilda elever på KPMG:s kontor, för att ge dem en inblick i yrkeslivet inom just vår specifika bransch.

Läs mer om My Dream Now

Artikel: KPMG:s klasscoacher sår frön för ett framtida arbetsliv

 

Ung Företagsamhet

Företagsamhet driver utveckling och genererar värden. För oss på KPMG är det självklart att uppmuntra och stödja initiativ som skapar arbetstillfällen och ökar möjligheterna till professionell utveckling på både individuell och företagsmässig nivå.

Som en del i vårt samhällsengagemang har vi valt att stödja Ung Företagsamhet i egenskap av Sverigepartner. UF engagerar varje läsår tiotusentals gymnasieelever i att driva företag, och samarbetet ger oss möjlighet att bidra med kunskap och rådgivning till unga entreprenörer.

Läs mer om KPMG:s engagemang i Ung Företagsamhet

VIDEO: Se vår film från SM i Ung Företagsamhet 2017

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka