Samhällsengagemang

Samhällsengagemang

Att vara ett ansvarsfullt företag är centralt för oss och vi investerar en del av vårt årliga resultat i det samhälle vi verkar i.

Som kunskapsföretag är kunskapsbyggande centralt för de engagemang vi väljer att gå in i.

My Dream Now

Att vara ett ansvarsfullt företag är centralt för oss och vi investerar en del av vårt årliga resultat i det samhälle vi verkar i. Våra engagemang sträcker sig bland annat över områdena hållbarhet, utbildning, och jämställdhet. Som kunskapsföretag är utbildning och kunskapsbyggande centralt för de engagemang vi väljer att gå in i.  Våra insatser består av både ekonomiska bidrag samt kunskapsdelning, tjänsteutveckling och frivilliginsatser.

Ung Företagsamhet

Företagsamhet driver utveckling och genererar värden. För oss på KPMG är det självklart att uppmuntra och stödja initiativ som skapar arbetstillfällen och ökar möjligheterna till professionell utveckling på både individuell och företagsmässig nivå.

Som en del i vårt samhällsengagemang har vi valt att stödja Ung Företagsamhet i egenskap av Sverigepartner. UF engagerar varje läsår tiotusentals gymnasieelever i att driva företag, och samarbetet ger oss möjlighet att bidra med kunskap och rådgivning till unga entreprenörer.

Läs mer om KPMG:s engagemang i Ung Företagsamhet

VIDEO: Se vår film från SM i Ung Företagsamhet 2017

KPMG stöder skatterättslig forskning

KPMG är med och finansierar och lämnar forskningsstöd till olika universitet och högskolor, bland annat till skatterättslig forskning och utveckling vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) vid Stockholms universitet. Stödet omfattar också av SCCL utlyst forskartjänst vid University of Oxford.

Tjänsten utgör ett led i SCCL:s samarbete med The Institute of European and Comparative Law och Centre for Business Taxation vid University of Oxford. Tanken är att forskartjänsten ytterligare ska stärka och bredda kontaktytorna i Oxford och vara en länk mellan verksamheten vid SCCL och Stockholms fakulteten och den juridiska fakulteten i Oxford.

KPMG:s stöd syftar till att förbättra och utöka den skatterättsligt vetenskapliga forskningen samt möjligheten att föra ut forskningsresultat till det praktiska näringslivet.

Läs mer om SCCL, Stockholm Centre for Commercial Law 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan