Contact information

'Stolitsa Nizhny' Business Center

117, Ul. Gorkogo

Nizhny Novgorod,603006

Tel: +7 831 296 9202

Fax: +7 831 296 9206

KPMG office

Location