close
Share with your friends

KPMG Beograd imenovao nove partnere

KPMG Beograd imenovao nove partnere

KPMG Beograd je imenovao nove partnere u reviziji i savetodavnom odeljenju koji već dugo godina doprinose razvoju naše firme. Goran Skrobonja, Vladimir Savković i Nikola Đenić, dosadašnji direktori, postali su novi partneri naše kancelarije u Srbiji. Goran i Vladimir poseduju dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga revizije i poslovnog savetovanja klijentima iz privrede, dok je Nikola ekspertizu sticao u oblasti revizije i savetovanja u okviru finansijskog sektora. Uvereni smo da će njihovo bogato iskustvo i znanje biti usmereno na ispunjenje visokih standarda naših klijenata.

1000

Related content

Goran Skrobonja

Goran Skrobonja

Partner, Audit

Goran je pre 12 godina započeo profesionalnu karijeru u našem odeljenju revizije i tu stekao značajno iskustvo u obavljanju revizija finansijskih izveštaja i finansijskih izveštajnih paketa sastavljenih u skladu sa domaćim zakonodavstvom i međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, kao i u obavljanju savetodavnih usluga i onih srodnih reviziji. Poseduje licencu ovlašćenog revizora dobijenu od Komore ovlašćenih revizora Republike Srbije, kao i zvanje ovlašćenog računovođe dobijeno od Udruženja ovlašćenih računovođa (ACCA).

Vladimir Savkovic

Vladimir Savković

Partner, Audit

Vladimir Savković poseduje 18 godina profesionalnog iskustva, od čega je najveći deo stekao u KPMG-u. Svoju ekspertizu je pokazao u reviziji finansijskih izveštaja i finansijskih informacija prikazanih u izveštajnim paketima sastavljenih u saglasnosti sa domaćim i međunarodnim računovodstvenim i revizorskim standardima, kao i revizorskim angažmanima za posebne namene. Takođe je angažovan i za poslovno savetovanje: pred/post-investicione analize, računovodstveno savetovanje, istraživačko računovodstvo, usluge interne kontrole i revizije, upravljanje finansijskim rizicima, upravljanje rizicima poslovanja i testiranje sistema internih kontrola u saglasnosti sa SOX zahtevima.

Vladimir je master ekonomista, član srpske Komore ovlašćenih revizora kao licencirani ovlašćeni revizor i član američkog Instituta internih revizora kao sertifikovani interni revizor.

Nikola DJenić

Nikola Đenić

Partner, Advisory

Nikola Đenić je 11 godina u KPMG-u od čega je dve godine proveo u odeljenju finansijskih usluga KPMG kancelarije u Njujorku. Zadužen je za projekte spajanja/pripajanja (M&A), finansijske due diligence angažmane, finansijsko savetovanje i upravljanje rizicima poslovanja, kao i savetovanje iz oblasti regulatorne usklađenosti. Takođe je odgovoran je za organizaciju i nadgledanje projekata revizije klijenata koji uključuju mnoge banke, osiguranja, privredna društva za lizing i mnoge druge. Član je Udruženja ovlašćenih računovođa Velike Britanije (ACCA) i član srpske Komore ovlašćenih revizora (KOR).

© 2020 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal