close
Share with your friends

KPMG vebinar: Uredba o ekonomskim merama zbog Covid 19: Fiskalne pogodnosti i direktna davanja privatnom sektoru

KPMG vebinar: Uredba o ekonomskim merama zbog Covid 19:

Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19. Imajući u vidu obuhvat i vrstu donetih mera, KPMG je na vebinaru razmotrio mere i pitanja na koja treba obratiti posebnu pažnju, jer verujemo da su od značaja za sva lica koja posluju u Srbiji.

1000

Related content

© 2020 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal