Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanred

Vlada Srbije je objavila Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja.

1000

Vlada Srbije je u Službenom glasniku broj 31/2020 objavila Uredbu o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja (Uredba). Uredba je stupila na snagu 16. marta 2020. godine.

Uredbom se naglašava da je za vreme vanrednog stanja poslodavac dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca (rad na daljinu i rad od kuće), na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

Ukoliko to nije predviđeno opštim aktom i ugovorom o radu, poslodavac može rešenjem omogućiti zaposlenom obavljanje poslova van prostorija poslodavca (Rešenje), ukoliko mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju.

Takvo Rešenje obavezno mora da sadrži:

  1. trajanje radnog vremena;
  2. način vršenja nadzora nad radom zaposlenog.

Poslodavac je dužan da vodi evidenciju o zaposlenima koji obavljaju rad van prostorija poslodavca.

Poslodavac čija je priroda delatnosti takva da nije moguće organizovati rad van prostorija poslodavca, neophodno je da svoje poslovanje uskladi sa uslovima vanrednog stanja i to:

  • da, ukoliko je to moguće i ne iziskuje dodatna sredstva, organizuje rad u smenama, kako bi što manji broj zaposlenih i svih drugih radno angažovanih lica rad obavljao istovremeno u jednoj prostoriji,
  • omogući održavanje svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno drugim odgovarajućim putem (video link, video poziv i dr.),
  • odloži službena putovanja u zemlji i inostranstvu, u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani, odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.

Poslodavac je dužan da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, radno angažovanih i stranaka obezbedi sve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekata i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Za zaposlene i radno angažovane, koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica, potrebno je obezbediti dovoljne količine zaštitne opreme u skladu sa posebnim propisima.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

 

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

© 2022 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal