close
Share with your friends

Technology Risk Radar - analiza IT incidenata tokom 2016. godine

KPMG Technology Risk Radar

Koji su to aktuelni rizici sa kojima se kompanije suočavaju? Koji tipovi incidenata su prijavljeni štampi? Koji trendovi su zastupljeni u različitim industrijama? Koji rizici predstavljaju pretnju poslovanju u budućnosti?

1000

Related content

Tech risk radar

KPMG-ov izveštaj  ’’Technology Risk Radar’’ pruža odgovore na ova pitanja kombinovanjem opsežne analize prijavljenih incidenata zajedno sa kvalitativnim osvrtom eksperta iz datih oblasti.

U ovoj publikaciji Vam predstavljamo zaključke do kojih smo došli na osnovu analize više od 10.000 novinskih članaka vezanih za IT incidente širom sveta. Takođe, predstavljene su i pretpostavke o najznačajnijim rizicima u narednom periodu, kao i praktični saveti za njihovo redukovanje. 

 

Ključni rezultati istraživanja

 • Cena IT incidenta je sve veća i pad sistema i problemi sa kvalitetom mogu koštati kompaniju jednako kao i sam gubitak podataka
 • Iznenađujuće je da je više od polovine incidenata nastalo pod uticajem uzroka koji su mogli da se izbegnu
 • Oko 60% ukupnog broja incidenata su uzrokovani specifičnim napadima uključujući: hakovanje, neovlašćeni pristup od strane insajdera, malver, ‘’phishing’’ i izmene internet sajtova
 • Finansijski sektor je pretrpeo skoro polovinu incidenata zbog pada komponenti i sistema a vodeći uzrok je bio u softveru 
 • Incidenti vezani za ’’sajber bezbednost’’ su činili nešto manje od polovine ukupnog broja incidenata
   

U izveštaju su prikazani rezultati po sledećim privrednim sektorima

 • Bankarstvo (str. 9)
 • Osiguranje (str. 11)
 • Upravljanje investicijama i fondovi (str. 13)
 • Potrošačka tržišta i maloprodaja (str. 15)
 • Zdravstvo i farmacija (str. 19)
 • Energija, Prirodni resursi i komunalije (str. 21)
 • Industrijska proizvodnja (str. 23)
 • Tehnologija, mediji i telekomunikacije (str. 17)
 • Vlada (str. 25)
 • Obrazovanje (str. 27)
   

Najveće brige i praktični saveti za dalje

Statistike iz našeg istraživanja su alarmantne, jer ovi incidenti nastaju zbog neuspeha sistema internih kontrola - provera koje moraju biti osnovni elementi u svakom sistemu kontrole sigurnosti (tehnološki, procesno ili na drugi način). Sajber bezbednost dakle, nastavlja da bude ključna oblast zabrinutosti za organizacije. Sa pozitivne strane, IT investicije su ponovo u modi i mnoge organizacije zamenjuju stare sisteme da bi održali korak sa konkurencijom i novim učesnicima na tržištu.

U dokumentu u prilogu KPMG stručnjaci daju neke praktične savete o tome kako se organizacije mogu zaštititi same i bolje odrediti prioritete svojih investicije u ovoj oblasti. Izveštaj omogućava da zaduženi za rizike i kontrolu u svojim organizacijama donose bolje informisane odluke o pitanjima na koja treba da se fokusiraju, a takođe pruža uvid u oblasti u kojima može doći do narušavanja reputacije.
 

© 2020 KPMG LLP, a UK limited liability partnership, and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal