Godišnji porez na dohodak građana | KPMG Serbia
close
Share with your friends

Godisnji Porez Na Dohodak Gradjana

Godišnji porez na dohodak građana

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2015. godini je 16. maj 2016. godine.

1000

Related content

godišnji porez na dohodak

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2015. godini je 16. maj 2016. godine.

Fizička lica čiji ukupan neto dohodak u 2015. godini premašuje RSD 2.201.220 su u obavezi da podnesu godišnju poresku prijavu.

Poreski rezidenti Srbije prijavljuju svoj svetski dohodak, a lica koja nisu poreski rezidenti Srbije prijavljuju dohodak ostvaren na teritoriji Srbije.
 

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit