Godišnji porez na dohodak građana | KPMG | RS
close
Share with your friends

Godisnji Porez Na Dohodak Gradjana

Godišnji porez na dohodak građana

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2015. godini je 16. maj 2016. godine.

1000

Related content

godišnji porez na dohodak

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2015. godini je 16. maj 2016. godine.

Fizička lica čiji ukupan neto dohodak u 2015. godini premašuje RSD 2.201.220 su u obavezi da podnesu godišnju poresku prijavu.

Poreski rezidenti Srbije prijavljuju svoj svetski dohodak, a lica koja nisu poreski rezidenti Srbije prijavljuju dohodak ostvaren na teritoriji Srbije.
 

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit