close
Share with your friends

Podnošenje poreske prijave za godišnji porez u pisanom obliku

Poreske prijave za godišnji porez u pisanom obliku

Omogućeno podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana ostvaren u 2015. godini u pisanom obliku

1000

Related content

porez na dohodak

15. marta 2016. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaćaju po rešenju (u daljem tekstu: Pravilnik). Pravilnik stupa na snagu 16. marta 2016. godine.

© 2020 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal