close
Share with your friends

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak gradjana

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak gradjana

Narodna skupština Republike Srbije je 29. decembra 2015. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: Zakon o izmenama PDG) koji je objavljen u „Službenom Glasniku“ broj 112 od 30. decembra 2015. godine.

1000

Related content

porez na dohodak

Narodna skupština Republike Srbije je 29. decembra 2015. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: Zakon o izmenama PDG) koji je objavljen u „Službenom
Glasniku“ broj 112 od 30. decembra 2015. godine.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal