Godisnji Porez Na Dohodak Gradjana | KPMG Serbia
close
Share with your friends

Godisnji Porez Na Dohodak Gradjana

Godisnji Porez Na Dohodak Gradjana

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2014. godini je 15. maj 2015.

1000

Related content

anual income

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2014. godini je 15. maj 2015.

Fizička lica čiji ukupan neto prihod u 2014. godini premašuje RSD 2.211.336 su u obavezi da podnesu godišnju poresku prijavu.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit