close
Share with your friends

Godisnji Porez Na Dohodak Gradjana

Godisnji Porez Na Dohodak Gradjana

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2014. godini je 15. maj 2015.

1000

Related content

anual income

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2014. godini je 15. maj 2015.

Fizička lica čiji ukupan neto prihod u 2014. godini premašuje RSD 2.211.336 su u obavezi da podnesu godišnju poresku prijavu.

© 2020 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal