Godisnji Porez Na Dohodak Gradjana | KPMG | RS
close
Share with your friends

Godisnji Porez Na Dohodak Gradjana

Godisnji Porez Na Dohodak Gradjana

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2014. godini je 15. maj 2015.

1000

Related content

anual income

Rok za podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana po osnovu dohotka ostvarenog u 2014. godini je 15. maj 2015.

Fizička lica čiji ukupan neto prihod u 2014. godini premašuje RSD 2.211.336 su u obavezi da podnesu godišnju poresku prijavu.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit