close
Share with your friends

Usvojen Pravilnik o kamatnim stopama u skladu sa "van dohvata ruke"

Usvojen Pravilnik o kamatnim stopama

Ministar finansija Republike Srbije je 14. februara 2014. godine usvojio Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ („Pravilnik“).

1000

Related content

Pravilnik popisuje kamatne stope koje se mogu primeniti za utvrđivanje tržišnog nivoa prihode/rashoda u finansijskim transakcijama sa povezanim licima.

Pravilnik je objavlјen u Službenom glasniku Republike Srbije broj 17/2014 od 14. februara 2014, a stupio je na snagu 15. februara 2014. godine. Pravilnik se primenjuje na finansijske transakcije koje su obveznici imali sa svojim povezanim licima tokom 2013. godine.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal