close
Share with your friends

Usvojene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana

Narodna skupština Republike Srbije je dana 29. maja 2013. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 47 od 29. maja 2013. godine.

1000

Related content

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: Zakon) je stupio na snagu 30. maja 2013. godine, pri čemu je početak primene pojedinih odredbi Zakona drugačije uređen.

© 2020 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal