close
Share with your friends

Usvojene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana

Narodna skupština Republike Srbije je dana 29. maja 2013. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 47 od 29. maja 2013. godine.

1000

Related content

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (u daljem tekstu: Zakon) je stupio na snagu 30. maja 2013. godine, pri čemu je početak primene pojedinih odredbi Zakona drugačije uređen.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal