Zakon o zateznoj kamati i Zakon o rokovima placanja | KPMG Serbia
close
Share with your friends

Usvojeni su Zakon o zateznoj kamati i Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama

Zakon o zateznoj kamati i Zakon o rokovima placanja

Narodna Skupština Republike Srbije je dana 15. decembra 2012. godine usvojila Zakon o zateznoj kamati. Zakon o zateznoj kamati stupa na snagu 25. decembra 2012. godine.

1000

Related content

Obaveza plaćanje zakonske kamate

Dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze, pored glavnice, duguje i zateznu kamatu na iznos duga do dana isplate, i to po stopi utvrđenoj Zakon o zateznoj kamati.

Stopa zatezne kamate na iznos duga koji glasi na dinare

Stopa zatezne kamate, na iznos duga koji glasi na dinare, utvrđuje se na godišnjem nivou u visini referentne kamatne stope Narodne banke Srbije (na dan 11. januara 2013. godine iznosi 11,25%) uvećane za osam procentnih poena (na dan 11. januara 2013. godine iznosi 19,25%).

Važeća referenta kamatna stopa Narodne banke Srbije se može proveriti na internet stranici www.nbs.rs

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit