Obaveza dostavljanja obrazaca OS i OS-1 | KPMG Serbia
close
Share with your friends

Odložen početak primene obaveze dostavljanja obrazaca OS i OS-1

Obaveza dostavljanja obrazaca OS i OS-1

Pravilnikom o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje po odbitku, koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srbije br. 15 od 2. marta 2012. godine, uvedena je obaveza da se uz obrazac poreske prijave PP OD i PP OD-1 podnosi i specifikacija o uplati doprinosa za svakog obveznika – osiguranika na obrascu OS i OS-1 i to počev za mesec januar 2013. godine.

1000

Related content

Izmenama Pravilnika koje su objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije br. 123 od 28. decembra 2012. godine, odložen je početak primene obaveze dostavljanja obrazaca OS i OS-1.

Obrasci OS i OS-1 dostavljaće se počev za mesec jul 2013. godine.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit