Izmene PDV pravilnika | KPMG Serbia
close
Share with your friends

Izmene PDV pravilnika

Izmene PDV pravilnika

Izmene i dopune PDV Pravilnika o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine koji se ne smatra PDV prometom

1000

Related content

U „Službenom glasniku Republike Srbije“ broj 76 od 4. avgusta 2012. objavljene su izmene i dopune Pravilnika o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Pravilnik“).

Izmene Pravilnika proširuju opseg neoporezivog prenosa imovine pa se prometom dobara i usluga koji ne podleže PDV (pored prenosa tehničkotehnološke celine) smatra i prenos funkcionalne celine u okviru koje se obavlja delatnost u postupku redovnog prometa, likvidacije i stečaja.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit