Obaveštenje Ministarstva finansija | KPMG Serbia
close
Share with your friends

Obaveštenje Ministarstva finansija u vezi sa obavezama banaka prilikom realizacije naloga za isplatu zarada

Obaveštenje Ministarstva finansija

Ministarstvo finansija izdalo je Obaveštenje br. 011-00-326/2012-04 od 5.6.2012. godine, a u vezi sa primenom člana 30a Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, a koji počinje da se primenjuje 1. jula 2012. godine.

1000

Related content

Odredbom člana 30a Zakona propisano je da će banka dozvoliti isplatu zarada, odnosno naknada zarada, samo uz istovremeno plaćanje obaveza po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih u skladu sa zakonom, na odgovarajući uplatni račun javnih prihoda.

Ako na računu isplatioca nema dovoljno sredstava za istovremenu isplatu zarada, odnosno naknada zarada, uz plaćanje pripadajućih poreza i doprinosa, banka će dozvoliti isplatu srazmernog dela zarade, odnosno naknade zarade, uz plaćanje pripadajućih poreza i doprinosa.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit