Promene koje se odnose na OS i OS1 obrasce | KPMG Serbia
close
Share with your friends

Promene koje se odnose na OS i OS1 obrasce

Promene koje se odnose na OS i OS1 obrasce

Od 1. januara 2013. godine, podaci o obračunatim i plaćenim doprinosima za socijalno osiguranje na zarade i naknade zarada dostavljaju se Poreskoj upravi za svakog zaposlenog pojedinačno

1000

Related content

U Službenom glasniku Republike Srbije br. 15 od 2. marta 2012. godine objavljen je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno
osiguranje po odbitku (u nastavku „Pravilnik“).

Izmenama je predviđeno da se od 1. januara 2013. godine uz poreske prijave o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade i naknade zarada, obrasci PP OD i PP OD – 1, podnose i specifi kacije na obrascima OS i OS – 1.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit