close
Share with your friends

Program za praktikante u poreskom odeljenju

Program za praktikante u poreskom odeljenju

Imaš velike planove. Mi ti omogućavamo da ih i ostvariš.

Imaš velike planove. Mi ti omogućavamo da ih i ostvariš.

Praksa u poreskom odeljenju

Upoznaćeš se sa: 

 • Pripremom niza poresko-savetodavnih usluga i poslova podrške u ispunjavanju poreskih obaveza
 • Pripremom poreskih prijava i obračuna za različite poreske oblike (porez na dobit, PDV, porez na dohodak građana, porezi na imovinu, akcize, carine...)
 • Radićeš sa širim timom za pružanje usluga klijentima u rešavanju svakodnevnih poreskih pitanja


Bilo bi korisno da znaš:

 • Praksa je u trajanju od 2 do 4 meseca
 • Namenjena je studentima završne godine fakulteta kao i diplomcima bez radnog iskustva
 • Potrebno je odlično poznavanje engleskog jezika
 • Da poseduješ znanje MS Office paketa
 • Poseduješ organizacione i komunikacijske sposobnosti i mogućnost obavljanja više zadataka

Kada postaneš deo KPMG tima, bićeš jedan od 226.000 profesionalaca koji pružaju usluge revizije, poreskog i finansijskog savetovanja u 146 zemalja širom sveta.

Šta se podrazumeva pod praksom u KPMG-u?

Tokom trajanja prakse, možeš da...

 • Stekneš trening iskustvo koje organizujemo za sve praktikante u odeljenjima revizije, poreskom i finansijskom savetovanju
 • Imaš sopstvenog mentora koji će te uvesti u posao i pružati podršku
 • Gradiš mrežu profesionalnih kontakata, u okviru KPMG-a kao i klijenata sa kojima ćeš sarađivati
 • Stekneš iskustvo u konkretnim projektima u radu sa kolegama i klijentima
 • Stvoriš mogućnost da dobiješ stalno zaposlenje

Zainteresovani kandidati svoj CV mogu proslediti na:

Vrednosti kojima težimo:

INTEGRITET I Postupamo ispravno
IZUZETNOST I Nikada ne prestajemo da učimo i usavršavamo se
HRABROST I Mislimo smelo i postupamo odlučno
ZAJEDNO I Poštujemo jedni druge, a naše razlike nas čine snažnijim 
ZA NAPREDAK I Radimo ono što je istinski važno

KPMG predstavlja poslodavca koji pruža jednake mogućnosti i poštuje različitost, podstičući prijave svih kvalifikovanih pojedinaca.