close
Share with your friends

Program za praktikante u odeljenju revizije

Program za praktikante u odeljenju revizije

Imaš velike planove. Mi ti omogućavamo da ih i ostvariš.

Imaš velike planove. Mi ti omogućavamo da ih i ostvariš.

interns

Upoznaćeš se sa: 

 • Širim timom odgovornim za pružanje revizorskih usluga klijentima
 • Poslovanjem klijenata za neke od najvećih kompanija u Srbiji
 • Pripremom, prikupljanjem i analizom podataka potrebnih u procesu revizije
 • Poslovima podrške u ispunjavanju revizorskih procedura
 • Evidentiranjem i testiranjem procesa i kontrola klijenata
 • Pripremom delova revizorskog izveštaja koji sumiraju ključne probleme koje smo
  uvideli tokom procesa revizije, kao i preporuke potencijalnih poboljšanja klijentovog
  sistema, procesa poslovanja i kontrola


Bilo bi korisno da znaš:

 • Praksa je u trajanju od 3 do 6 meseci
 • Namenjena je studentima završne godine fakulteta kao i diplomcima bez radnog
  iskustva
 • Potrebno je odlično poznavanje engleskog jezika
 • Da poseduješ znanje MS Office paketa
 • Poseduješ organizacione i komunikacijske sposobnosti i mogućnost
  obavljanja više zadataka

Šta se podrazumeva pod praksom u KPMG-u?

Tokom trajanja prakse, možeš da...

—    Stekneš trening iskustvo koje organizujemo za sve praktikante u odeljenjima revizije, poreskom i
        finansijskom savetovanju

—    Imaš sopstvenog mentora koji će te uvesti u posao i pružati podršku

—    Gradiš mrežu profesionalnih kontakata, u okviru KPMG-a kao i klijenata sa kojima ćeš sarađivati

—    Stekneš iskustvo u konkretnim projektima u radu sa kolegama i klijentima

—    Stvoriš mogućnost da dobiješ stalno zaposlenje

Zainteresovani kandidati svoj CV mogu proslediti na:

Vrednosti kojima težimo:

INTEGRITET I Postupamo ispravno
IZUZETNOST I Nikada ne prestajemo da učimo i usavršavamo se
HRABROST I Mislimo smelo i postupamo odlučno
ZAJEDNO I Poštujemo jedni druge, a naše razlike nas čine snažnijim 
ZA NAPREDAK I Radimo ono što je istinski važno

KPMG predstavlja poslodavca koji pruža jednake mogućnosti i poštuje različitost, podstičući prijave svih kvalifikovanih pojedinaca.