close
Share with your friends

Program za praktikante u odeljenju revizije

Program za praktikante u odeljenju revizije

Imaš velike planove. Mi ti omogućavamo da ih i ostvariš.

Imaš velike planove. Mi ti omogućavamo da ih i ostvariš.

Šta se podrazumeva pod praksom u KPMG-u?

Tokom trajanja prakse, možeš da...

—    Stekneš trening iskustvo koje organizujemo za sve praktikante u odeljenjima revizije, poreskom i
        finansijskom savetovanju

—    Imaš sopstvenog mentora koji će te uvesti u posao i pružati podršku

—    Gradiš mrežu profesionalnih kontakata, u okviru KPMG-a kao i klijenata sa kojima ćeš sarađivati

—    Stekneš iskustvo u konkretnim projektima u radu sa kolegama i klijentima

—    Stvoriš mogućnost da dobiješ stalno zaposlenje

Upoznaćeš se sa: 

—    Širim timom odgovornim za pružanje revizorskih usluga klijentima

—    Poslovanjem klijenata za neke od najvećih kompanija u Srbiji

—    Pripremom, prikupljanjem i analizom podataka potrebnih u procesu revizije

—    Poslovima podrške u ispunjavanju revizorskih procedura

—    Evidentiranjem i testiranjem procesa i kontrola klijenata

—    Pripremom delova revizorskog izveštaja koji sumiraju ključne probleme koje smo
        uvideli tokom procesa revizije, kao i preporuke potencijalnih poboljšanja klijentovog
        sistema, procesa poslovanja i kontrola


Bilo bi korisno da znaš:

—    Praksa je u trajanju od 3 do 6 meseci

—    Namenjena je studentima završne godine fakulteta kao i diplomcima bez radnog
        iskustva

—    Potrebno je odlično poznavanje engleskog jezika

—    Da poseduješ znanje MS Office paketa

—    Poseduješ organizacione i komunikacijske sposobnosti i mogućnost
        obavljanja više zadataka

Ako vidiš sebe kao deo KPMG priče, sa zadovoljstvom te pozivamo da se prijaviš i pošalješ svoju biografiju na udmitrovic@kpmg.com

Kada postaneš deo KPMG tima, bićeš jedan od 207.000 profesionalaca koji pružaju usluge revizije, poreskog i finansijskog savetovanja u 153 zemlje.

Vrednosti kojima težimo: Tim za primer | Timski rad | Poštujemo pojedinca | Utvrđujemo činjenice i pružamo detaljan uvid | Otvoreni smo i iskreni u komunikaciji | Unapređujemo zajednice | Poslujemo sa integritetom

KPMG predstavlja poslodavca koji pruža jednake  mogućnosti i poštuje različitost, podstičući prijave svih kvalifikovanih pojedinaca.

Internship