close
Share with your friends

Program za praktikante u odeljenju računovodstva i obračuna zarada

Program za praktikante u odeljenju računovodstva i obr

Imaš velike planove. Mi ti omogućavamo da ih i ostvariš.

Imaš velike planove. Mi ti omogućavamo da ih i ostvariš.

tax-interns

Šta se podrazumeva pod praksom u KPMG-u?

Tokom trajanja prakse, možeš da...

 • Stekneš trening iskustvo koje organizujemo za sve praktikante u odeljenjima revizije, poreskom i
  finansijskom savetovanju
 • Imaš sopstvenog mentora koji će te uvesti u posao i pružati podršku
 • Gradiš mrežu profesionalnih kontakata, u okviru KPMG-a kao i klijenata sa kojima ćeš sarađivati
 • Stekneš iskustvo u konkretnim projektima u radu sa kolegama i klijentima
 • Stvoriš mogućnost da dobiješ stalno zaposlenje

Upoznaćeš se sa: 

 • Timom odgovornim za pružanje računovodstvenih usluga i usluga obračuna zarada za
  eksterne klijente različitih delatnosti  
 • Poslovanjem klijenata za neke od najvećih kompanija u Srbiji
 • Pomoć  u procesu prikupljanja dokumentacije i podataka potrebnih za pružanje usluga
  klijentima
 • Internim procedurama i procesima u skladu sa najvišom poslovnom praksom u oblasti
  pružanja računovodstvenih usluga i usluga obračuna zarada
 • Prikupljanjem dokumentacije, izdavanjem izlaznih faktura, kontrolom i pregledom
  dokumentacije
 • Pripremom naloga za plaćanje
 • Podrškom u procesu knjiženja i obračuna zarada
 • Podršku timu u pružanju raznovrsnih računovodstvenih aktivnosti i aktivnosti obračuna
  zarada
 • Radom u računovodstvenom programu i programu za obračun zarada
 • Računovodstvenim standardima i poreskim propisima neophodnim za pružanje usluga 


Bilo bi korisno da znaš:

 • Praksa je u trajanju od 3 do 6 meseci
 • Mogućnost stalnog zaposlenja
 • Namenjena je studentima završne godine fakulteta kao i diplomcima bez radnog
  iskustva
 • Potrebno je poznavanje engleskog jezika
 • Da poseduješ znanje MS Office paketa
 • Poseduješ organizacione i komunikacijske sposobnosti i mogućnost
  obavljanja više zadataka

Zainteresovani kandidati svoj CV mogu proslediti na:

Vrednosti kojima težimo:

INTEGRITET I Postupamo ispravno
IZUZETNOST I Nikada ne prestajemo da učimo i usavršavamo se
HRABROST I Mislimo smelo i postupamo odlučno
ZAJEDNO I Poštujemo jedni druge, a naše razlike nas čine snažnijim 
ZA NAPREDAK I Radimo ono što je istinski važno

KPMG predstavlja poslodavca koji pruža jednake mogućnosti i poštuje različitost, podstičući prijave svih kvalifikovanih pojedinaca.