ICAAP şi administrarea capitalului economic

ICAAP şi administrarea capitalului economic

Contribuim la crearea şi implementarea unor solutii care să anticipeze sau să prevină pierderile neaşteptate.

Contribuim la crearea şi implementarea unor solutii care să prevină pierderile.

ICAAP (Procesul intern de evaluare a adecvării capitalului), parte din Pilonul 2 din cadrul Basel, reprezintă evaluarea proprie a unei instituţii financiare cu privire la capitalul necesar pentru desfăşurarea activităţii. Acest capital poate să difere de cerinţa minimă de capital reglementată; astfel, o instituţie financiară poate fi expusă unor riscuri care nu fac în mod formal obiectul cerinţelor minime de capital (de exemplu riscul reputaţional, riscul de afacere sau riscul de rată a dobânzii din portofoliul bancar) sau poate utiliza parametri sau metodologii diferite pentru riscul de credit, riscul de piaţă sau riscul operaţional.

Capitalul economic poate fi exprimat sub forma capitalului necesar pentru acoperirea pierderilor viitoare neaşteptate, la un nivel de încredere selectat pentru un anumit orizont de timp. Acesta reprezintă o formă de cuantificare a riscului şi leagă capitalul de riscurile specifice entitaţii, indiferent de existenţa activelor. Capitalul economic reprezintă o măsură prospectivă de adecvare a capitalului şi este bazat pe o evaluare probabilistică a pierderilor viitoare potenţiale. Dezvoltarea şi implementarea unui model funcţional de capital economic poate spori capacitatea conducerii unei bănci de a anticipa potenţialele probleme. Capitalul economic aduce valoare adaugată preponderent prin aplicarea acestuia în procesul decizional şi în administrarea riscurilor.

Utilizarea unor astfel de modele poate contribui la un sistem de stabilire a preţurilor mult mai cuprinzător care să acopere pierderile aşteptate şi neaşteptate, poate servi la evaluarea adecvării capitalului în raport cu profilul de risc general al băncii, la dezvoltarea unor indicatori de ajustare a performanţei la riscuri care să ofere o evaluare mai bună a rezultatelor şi a volatilităţii acestora şi poate susţine eforturile privind administrarea riscurilor prin asigurarea unei baze comune de evaluare.

Prin identificarea potenţialelor deficienţe ale strategiei de administrare a riscurilor financiare, precum şi a cadrelor, proceselor sau a metodelor de diminuare a riscurilor, putem să contribuim la crearea şi implementarea unor solutii care să anticipeze sau să prevină pierderile neaşteptate.Serviciile noastre includ:

  • Asistenţă în implementarea şi dezvoltarea cadrelor de administrare integrată a riscurilor aliniate strategiei pentru riscurile financiare şi apetitului la risc;
  • Implementarea de modele adecvate pentru determinarea capitalului economic şi de procese şi proceduri privind administrarea riscurilor corente cu cadrul de administrare a riscurilor;
  • Îmbunătăţirea proceselor şi metodelor privind procesul intern de evaluare a adecvării capitalului (ICAAP) şi administrarea capitalului economic;
  • Integrarea modelelor pentru determinarea capitalul economic în cadrul de administrare a riscurilor la nivelul entităţii;
  • Măsurarea riscurilor specifice instituţiei şi agregarea acestora;
  • Asistenţă în asigurarea conformităţii cu cerinţele de reglementare şi cu cele mai bune practici;
  • Revizuiri în calitate de parte terţă independentă; şi
  • Studii de impact.

Mai mult despre KPMG în România