Raportări prudenţiale pentru instituţiile financiare

Raportări prudenţiale pentru instituţiile financiare

Acordăm asistenţă pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele de reglementare.

Acordăm asistenţă pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele de reglementare.

Calculul adecvării capitalului pentru instituţiile bancare şi raportările prudenţiale se realizează în conformitate cu regulile şi metodologiile autorităţilor de reglementare, care definesc pentru fiecare instituţie cerinţa minimă de capital reglementat şi modalitatea de raportare. Aici este inclus cadrul Basel III implementat în Uniunea Europeană prin CRD IV/ CRR cu privire la formularele FinRep (raportarea financiară conformă cu IFRS) şi CoRep (raportarea comună privind rata solvabilităţii pe baze IFRS).

Acordăm asistenţă pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele de reglementare privind raportările solicitate de autorităţile de supraveghere, printr-o abordare personalizată ce integrează şi optimizează procesele existente.

Serviciile noastre includ:

  • Revizuirea independentă a raportărilor către autorităţile de supraveghere;
  • Implementarea raportărilor şi proceselor privind formularele FinRep şi CoRep; şi
  • Asistenţă privind întocmirea raportărilor FinRep şi CoRep.

Mai mult despre KPMG în România