Taxa Clawback a fost plafonată și diferențiată pe trei categorii de medicamente

Taxa Clawback a fost plafonată și diferențiată

În data de 15 mai 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial (nr. 396/15.05.2020) Legea nr. 53/2020 prin intermediul căreia s-a aprobat Ordonanța de urgență nr. 85/2019. . Principala modificare pe care o aduce această Ordonanță este modalitatea de calcul a ceea ce în limbaj uzual numim “taxa clawback”, care a fost inițial introdusă și reglementată prin Ordonanța de urgență nr. 77/2011, cu privire la stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

1000
Dragos Doros

Partener, Consultanță Fiscală

KPMG in Romania

E-mail

Calculul diferențiat pe trei categorii al taxei clawback

Principala diferență în ceea ce privește calculul taxei este faptul că procentul aplicabil este definit și stabilit pentru fiecare tip de medicament, după cum urmează:

  • Medicament de tip I: contribuția trimestriala se calculează prin aplicarea procentului de 25% asupra valorii aferente consumului centralizat al acestora, după ce a fost scăzut TVA-ul;
  • Medicamente de tip II: contribuția trimestriala se calculează prin aplicarea procentului de 15% asupra valorii aferente consumului centralizat al acestora, după ce a fost scăzut TVA-ul;
  • Medicamente de tip III: contribuția trimestriala se calculează prin aplicarea procentului de 20% asupra valorii aferente consumului centralizat al acestora, după ce a fost scăzut TVA-ul.

Ca regulă generală, reamintim (i) faptul că taxa este calculată prin aplicarea procentului la consumul înregistrat de fiecare deținător de autorizație de punere pe piață, consum care este comunicat trimestrial de CNAS, precum și (ii) faptul că procentul aferent taxei clawback aferent trimestrului I 2020 a fost 27,65%.

Clasificarea medicamentelor

Clasificarea medicamentelor în medicamente de tip I, medicamente de tip II și medicamente de tip Ill în vederea calculării contribuției trimestriale se realizează după cum urmează:

  • Medicamentele de tip I sunt reprezentate de medicamentele inovative, așa cum sunt ele definite de legislația locală și cea din Uniunea Europeană.
  • Medicamentele de tip II sunt medicamente produse “pe o linie de fabricație din România, indiferent dacă prin modul de autorizare se poate clasifica drept medicament de tip I sau medicament de tip Ill, după caz”;
  • Medicamentele de tip III sunt reprezentate de medicamentele generice, așa cum sunt ele definite de prevederile legislative. De asemenea, sunt incluse în această categorie oricare alte medicamente care nu se încadrează în categoriile I și II.

Conform prevederilor Ordonanței, lista ,,medicamentelor de tip I, tip II și tip Ill" se aprobă trimestrial prin ordin al Ministrului Sănătății, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii unui trimestru.

Creșterea plafonului trimestrial alocat medicamentelor

Conform prevederilor legislative ale Ordonanței, plafonul trimestrial alocat medicamentelor din bugetul de stat va crește începând cu trimestrul IV din anul 2019. În acest sens, se modifică Ordonanța de urgență nr. 77/2011 prin introducerea articolului 34, conform căruia valoarea Bugetului Aprobat trimestrial (BAt) este de 1.668 milioane RON începând cu trimestrul IV din anul 2019.

De asemenea, se introduce articolul 37, articol ce face referire la diferențierea contribuției trimestriale datorată de către producătorii de medicamente pentru medicamentele de tip I, II și III. Lista acestor medicamente va fi aprobată trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare după încheierea unui trimestru, prin Ordin al Ministerului Sănătății.

Indexarea Bugetului Aprobat trimestrial

O altă modificare adusă de prevederile Ordonanței face referire la faptul că, începând cu trimestrul ulterior aprobării Ordonanței de Urgență, valoarea Bugetului Aprobat trimestrial se indexează cu rata inflației, față de valoarea ultimului trimestru al anului anterior.

Modificările legislative menționate mai sus au fost îndelung așteptate de mediul de afaceri, în special de societățile care activează în industria farmaceutică, care nu aveau o vizibilitate și o transparență foarte mare asupra variațiilor trimestriale ale consumului și ale procentului aplicat. Astfel, aceste modificări și impactul lor în viitor vor trebui luate în considerare de toate societățile pentru care această taxă este relevantă în vederea realizării scenariilor de modelare financiară, în special în această perioadă.

Astfel, având în vedere cele de mai sus, se poate interpreta faptul că aceste măsuri au scopul de a îmbunătăți sustenabilitatea sistemului de sănătate public printr-o utilizare eficientă a fondurilor alocate și, de asemenea, de a încuraja introducerea de noi terapii inovatoare, alături de menținerea pe piață a diverselor medicamente inovative și generice care riscau a fi retrase de pe piață, în lipsa unui plafon alocat sustenabil.
 

©2022 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://home.kpmg/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte