close
Share with your friends

Servicii de înregistrare fiscală a nerezidenților

Servicii de înregistrare fiscală a nerezidenților

KPMG are o bună înțelegere a practicii actuale a autorităților fiscale din România, dobândită în urma asistenței acordate în vederea obținerii NIFului pentru partenerii nerezidenți.

Rene Schob

Partener, Head of Tax & Legal

KPMG in Romania

Contact

Conținut relevant

Conform Codului de Procedură Fiscală, orice entitate nerezidentă care intră într-un raport juridic fiscal are obligația să obțină un număr de identificare fiscală din România („NIF”).

Deși, obligația de înregistrare revine entităților nerezidente, atribuirea NIF-ului se poate face de către organul fiscal, la solicitarea plătitorului de venit. Rațiunea pentru care contribuabilul din România solicită înregistrarea nerezidenților este legată de obligația depunerii formularului 207 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă/ veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți”.

Mai important este, însă, faptul că neobținerea NIF-ului îi poate împiedica pe contribuabili să solicite rambursarea impozitului cu reținere la sursă sau să obțină un certificat de atestare a plății impozitului reținut (necesar partenerului nerezident pentru scopuri de credit fiscal în statul său de rezidență).

© 2019 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a reţelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG International”), o entitate elveţiană. Toate drepturile rezervate.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) este o entitate elveţiană. Firmele membre ale reţelei de firme independente KPMG sunt afiliate la KPMG International. KPMG International nu oferă servicii pentru clienţi. Nicio firma din reţeaua KPMG nu are autoritatea de a obliga KPMG International sau oricare altă firmă din reţeaua KPMG faţă de terţi, şi nici KPMG International nu are autoritatea de a obliga o altă firmă membră din reţeaua KPMG.

 

Mai mult despre KPMG în România

 

Intrați în legătură cu KPMG.

 

loading image Cerere pentru ofertă de servicii profesionale