Credit fiscal condiționat de înscrierea beneficiarilor sponsorizărilor în Registrul entităților/unităților de cult

Credit fiscal condiționat de înscrierea beneficiarilor

În contextul în care nu exista până acum o restricție de acest fel, începând cu luna aprilie 2019, toate companiile care vor să beneficieze de stimulentele fiscale aferente sponsorizării le vor putea obține doar dacă beneficiarii sponsorizării sunt înscriși, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

1000
Dragos Doros

Partener, Consultanță Fiscală

KPMG in Romania

E-mail

Așa cum era menționat în cadrul Legii nr. 30/2019 de aprobare a OUG nr. 25/2018, președintele ANAF a emis un ordin care să reglementeze înființarea si funcționarea acestui Registru.

Astfel, ordinul detaliază atât organizarea cat și modul de înscriere în acest Registru, dar aprobă și modelul și conținutul anumitor formulare ce vor fi folosite în acest context.

Procedura privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult

În Monitorul Oficial nr. 223 din data de 22 martie 2019 a fost publicat Ordinul președintelui ANAF nr. 819/2019 privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

Conform acestuia, Registrul cuprinde următoarele informații: denumirea entității/unității de cult, codul de identificare fiscală, adresa domiciliului fiscal, data înscrierii în registru, data radierii din registru și informații privind înscrierile și radierile în/din registru.

Acest registru va fi afișat pe site-ul ANAF, iar entitățile care doresc să se înscrie în acest registru, trebuie să îndeplinească anumite criterii (menționate și în cadrul Legii 30/2019 de aprobare a OUG nr. 25/2018) legate de specificul activității desfășurate, îndeplinirea obligațiilor declarative, plata obligațiilor fiscale și depunerea situațiilor financiare:

  • își desfășoară activitatea în domeniul pentru care au fost constituite, pe baza declarației pe propria răspundere;
  • și-au îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;
  • nu au obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
  • au depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;
  • nu au fost declarate inactive, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Modelele de formulare ce vor fi utilizate în vederea înscrierii/radierii în noul Registru

Ordinul conține modelele de formulare ce vor fi utilizate în vederea înscrierii/radierii în noul Registru:

  • formularului 163 "Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale" – utilizat pentru solicitarea înscrierii în Registru și a radierii din Registru;
  • formularul 164 "Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale” – emis de compartimentul de specialitate, prin care se transmite decizia de aprobare sau respingere a cererii de înscriere în registru. În situația în care o entitate/unitate de cult a fost înregistrată în registru din eroare sau cererea de înscriere a fost respinsă din eroare, fără a fi respectate toate condițiile, compartimentul de specialitate întocmește Referatul privind îndreptarea erorilor.
  • formularul 166 "Decizie privind îndreptarea erorii la soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale" – prin care se soluționează erorile menționate în Referatul privind îndreptarea erorilor.
  • formularul 165 "Decizie privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale" - emis de compartimentul de specialitate, prin care se transmite decizia de radiere din registru a entității care nu mai îndeplinește condițiile prevăzute. Acesta se întocmește pe baza Referatului privind radierea din registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale;
  • formularul 167 "Decizie privind îndreptarea erorii la radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale" – emis de compartimentul de specialitate în situația în care o entitate/unitate de cult a fost radiată din registru din eroare și întocmit pe baza Referatului privind îndreptarea erorilor.

Atenție!
Doar formularul 163 trebuie completat de către entitatea/unitatea de cult care dorește înregistrarea/radierea in Registrul entităților/unităților de cult, celelalte formulare fiind emise de autoritățile fiscale.  

Comentariu KPMG

După cum am semnalat acest aspect și la momentul publicării Legii 30/2019, prin aceste modificări, ANAF intenționează să poată urmări mult mai bine sponsorizările efectuate de către companii și să înăsprească condițiile de acordare a creditului fiscal aferent sponsorizării.

Astfel, la nivel practic, începând cu 1 aprilie 2019 dreptul unui contribuabil de a deduce din impozitul datorat sumele reprezentând sponsorizări eligibile va depinde de exercitarea de către entitatea beneficiară a sponsorizării a acțiunii de a se înregistra în Registru.
 

©2022 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://home.kpmg/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte