BNR limitează gradul de îndatorare la credite, începând cu 1 ianuarie 2019

BNR limitează gradul de îndatorare la credite

Începând cu data de 1 ianuarie 2019, împrumutătorii trebuie să se conformeze cu dispozițiile noului Regulament al Băncii Naționale a României nr. 6/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, care prevăd că gradul de îndatorare maxim va fi de 40% din venitul net la creditele în lei și 20% la cele în valută.

Conținut relevant

Cadrul juridic

Noul Regulament modifică și completează Regulamentul BNR nr. 17/2012, iar principala modificare reprezintă impunerea unui grad de îndatorare maxim pentru debitorii care contractează un credit de la o instituție de credit sau o instituție financiară nebancară (IFN). Art. 12 din Regulamentul nr. 17/2012, norma existentă, prevede că împrumutătorii stabilesc în cadrul reglementărilor proprii nivelurile maxime admise pentru gradul total de îndatorare. Noul Regulament standardizează gradul de îndatorare maxim prin retragerea libertății împrumutătorilor de a stabili rata maximă. În prezent, rata medie a gradului de îndatorare în piață este de 47% pentru creditele ipotecare și 45% pentru creditele de consum, conform unui comunicat al BNR.

Astfel, noul Regulament stabilește că gradul maxim de îndatorare este de 40% pentru credite de consum și credite ipotecare, însă este de 45% pentru credite ipotecare destinate achiziționării primei locuințe ce urmează a fi ocupată de debitor. Rata maximă pentru credite în valută este de 20%.

Noul Regulament introduce excepții de la ratele maxime de îndatorare prevăzute. Împrumutătorii pot depăși nivelul maxim al gradului de îndatorare în cazul creditelor de consum nou-acordate în fiecare trimestru, în limita a maximum 15% din volumul creditelor de consum acordate de împrumutător în trimestrul anterior. În plus, împrumutătorii pot depăși rata maximă în cazul creditelor pentru investiții imobiliare nou-acordate în fiecare trimestru, în limita a maximum 15% din volumul creditelor pentru investiții imobiliare acordate de împrumutător în trimestrul anterior. Însă, aceste excepții nu se aplică în cazul creditelor a căror valoare depășește suma de 250.000 de euro. Împrumutătorii trebuie să raporteze trimestrial BNR volumul creditelor nou-acordate, prin intermediul formularului prevăzut în anexa la noul Regulament.

Cum se determină gradul de îndatorare?

Gradul îndatorării totale se calculează ca pondere a obligațiilor totale lunare de plată raportate la venitul net lunar al debitorului.

Intrare în vigoare

Pe 9 noiembrie 2018, modificările la Regulamentul BNR nr. 17/2012 s-au publicat în Monitorul Oficial al României și au intrat în vigoare. Împrumutătorii trebuie să se conformeze cu dispozițiile noului Regulament începând cu data de 1 ianuarie 2019.

©2021 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://home.kpmg/governance

Mai mult despre KPMG în România

 

Intrați în legătură cu KPMG.

 

loading image Cerere pentru ofertă de servicii profesionale

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte

Sign up today