Reglementări speciale care privesc hidrocarburile extrase din perimetre offshore

Reglementări speciale pentru hidrocarburi din offshore

În 17 noiembrie 2018 a intrat în vigoare “legea offshore”, care își propune să ofere un set de soluții legislative menite să adapteze cadrul de reglementare existent la problematica proiectelor de explorare, dezvoltare și exploatare a hidrocarburilor din perimetrele petroliere offshore, asigurând astfel funcționalitatea acestora. Noile norme vizează domenii cum ar fi procedura aplicabilă autorizării lucrărilor, aspecte financiare, comerciale și de dreptul muncii, prevederi privind compensații și despăgubiri, regimul regimul juridic al contravenţiilor şi sancţiunilor aplicabile. Nu în ultimul rând, legea reglementează special și regimul fiscal aplicabil veniturilor din vânzarea gazelor naturale extrase offshore și a investițiilor pe care acest gen de activitate le presupune.

1000
Dragos Doros

Partener, Consultanță Fiscală

KPMG in Romania

E-mail

Prevederi speciale ale legii offshore

În Monitorul Oficial nr. 964 din 14 noiembrie 2018 s-a publicat Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore.

Dintre prevederile cheie, enumerăm pe scurt următoarele:

  • În condiţii echivalente tehnice şi de preţ, titularii acordurilor petroliere offshore sunt obligaţi să achiziţioneze bunuri şi servicii de la operatori economici din România şi spaţiul Uniunii Europene în condiţiile prevăzute la art. 223 din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Titularii acordurilor petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore au obligaţia ca cel puţin 25% din numărul mediu anual de angajaţi utilizaţi în vederea derulării acordurilor să fie cetăţeni români cu rezidentă fiscală în România;
  • Gazele naturale obținute din perimetrele offshore ale Mării Negre vor trebui vândute în procent de 50% pe piața din România;
  • Subcontractorii nerezidenţi ai titularilor acordurilor petroliere sunt obligaţi ca, în termen de 30 de zile de la data încheierii primului contract, să înfiinţeze şi să menţină pe toată durata contractului o filială sau sucursală cu sediul în România, conform prevederilor legale în vigoare.
  • Salariații care desfășoară activitate offshore pot avea o perioadă de activitate continuă de maximum 28 de zile calendaristice consecutive, perioadele de repaus urmând a fi acordate cumulat. Durata medie normală a timpului de lucru este de 168 ore/lună, calculată la o perioadă de referință de 12 luni.
  • Legea îi obligă pe titularii acordurilor la plata de compensații pentru exercitarea dreptului de trecere asupra imobilelor și despăgubiri pentru pagubele cauzate de exercitarea acestui drept. Compensațiile și despăgubirile se vor stabili de către un evaluator autorizat de Ministerul Energiei și vor fi declarate la organul fiscal competent. Pentru exercitarea dreptului de trecere pe proprietatea publică sau privată a statului, aceste sume se fac venit la bugetul de stat. În cazul exercitării dreptului de trecere pe proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, compensațiile și despăgubirile se fac venit la bugetul local al respectivei unități administrativ-teritoriale. În procedura de recuperare a compensațiilor și despăgubirilor se aplică prevederile Codul de Procedură Fiscală

 

Regimul fiscal introdus de legea offshore

Pentru titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a legii, urmează a se aplica, pe toată perioada derulării acordurilor, nivelul de redevență, cotele procentuale de redevenţă petrolieră, pragurile de producţie brută aferente acestor cote şi regimul fiscal specific acestor activități, existent la data intrării în vigoare a noii legi.

Titularii de acorduri, inclusiv filialele acestora ori membri aparţinând aceluiaşi grup de interes economic, care vor derula atât activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase din aceste perimetre, devin obligaţi la calcularea, declararea şi plata impozitului asupra veniturilor suplimentare offshore. Prin venit suplimentar offshore se înțelege ” diferenţa dintre preţul mediu ponderat al gazelor naturale vândute din producţia internă proprie din perimetrele offshore şi preţul de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru clienţii casnici şi noncasnici în anul 2012, respectiv 45,71 lei/MWh, înmulţită cu volumele de gaze vândute din producţia internă din perimetrele offshore”.

Noul impozit are următoarele caracteristici:

  • Se calculează, declară şi plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care datorează impozitul;
  • Grila de impozitare aplicabilă cuprinde cote procentuale diferite (între 15% si 70%), în funcție de prețul de vânzare a gazelor naturale. Tranzacţiile desfăşurate sub preţul de referinţă se impozitează la preţul de referinţă;
  • Dn impozitul rezultat prin aplicarea grilei, se pot deduce investiţiile efectuate în segmentul upstream, însă deducerea investițiilor va fi limitată la 30% din impozitul pe venituri suplimentare;
  • Investiţiile luate în calculul deducerii din impozitul pe veniturile suplimentare nu sunt luate în calculul rezultatului fiscal al perioadelor de plată a impozitului pe profit.

Comentariu KPMG

Exista numeroase controverse referitoare la corecta interpretare a anumitor prevederi ale legii offshore. De asemenea, o parte din prevederi au fost contestate ca neconforme cu dreptul comunitar pe parcursul procesului legislativ, însă au fost menținute în forma finală. Vom reveni cu scurte buletine informative clarificatoare pe măsură ce aspectele vizate de discuții și controverse vor fi dezlegate ca urmare a dialogului dintre mediul de afaceri și autorități.

©2022 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://home.kpmg/governance

Mai mult despre KPMG în România

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte