close
Share with your friends

Inspectorii Ministerului Finanțelor Publice vor efectua controale la beneficiarii sponsorizărilor și mecenatelor

Inspectorii MFP pot audita beneficiarii sponsorizărilor

Până în prezent, în România nu exista o structură abilitată de lege să efectueze controlul modului în care fondurile primite cu titlu de sponsorizare și mecenat sunt cheltuite de beneficiari, în sensul respectării Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea. Printr-o recentă ordonanță de guvern, Ministerul Finanțelor Publice, devine organismul cu atribuții de control, prin aparatul propriu de inspecții economico-financiare.

Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

Contact

Conținut relevant

Cadrul legal

În Monitorul Oficial nr. 755 din 31 august 2018 a fost publicată Ordonanța Guvernului nr. 18/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul inspecției economico-financiare efectuate de Ministerul Finanțelor Publice și pentru completarea unor acte normative.

Noile reglementări clarifică modalitatea prin care se va efectua controlul utilizării sumelor și bunurilor materiale primite de ONG-uri, asociatii si fundatii sau prin sponsorizare si mecenat. Efectuarea controlului se atribuie aparatului de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finantelor Publice si ANAF.

Ordonanța aduce modificări legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

© 2020 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a reţelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG International”), o entitate elveţiană. Toate drepturile rezervate.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) este o entitate elveţiană. Firmele membre ale reţelei de firme independente KPMG sunt afiliate la KPMG International. KPMG International nu oferă servicii pentru clienţi. Nicio firma din reţeaua KPMG nu are autoritatea de a obliga KPMG International sau oricare altă firmă din reţeaua KPMG faţă de terţi, şi nici KPMG International nu are autoritatea de a obliga o altă firmă membră din reţeaua KPMG.

 

Mai mult despre KPMG în România

 

Intrați în legătură cu KPMG.

 

loading image Cerere pentru ofertă de servicii profesionale