Cerințe mai stricte pentru auditul intern | KPMG Romania
close
Share with your friends

Cerințe mai stricte pentru auditul intern

Cerințe mai stricte pentru auditul intern

Publicată la jumătatea anului trecut, Legea nr. 162/2017 (“Legea”) privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate în România a adus modificări semnificative asupra auditului statutar, ca urmare a adoptării la nivel național a reformei auditului statutar din Uniunea Europeană (ex: transparență sporită a rapoartelor de audit statutar ale companiilor de interes public, un raport suplimentar adresat comitetului de audit etc.).

Partener, Head of Advisory

KPMG in Romania

Contact

Conținut relevant

Această lege subliniază importanța efectuării auditului intern de către entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului statutar.

Scopul efectuării auditului intern este de a adăuga valoare și a îmbunătăți activitățile unei companii, cum ar fi:

  • Revizuirea nivelului la care compania și-a atins obiectivele.
  • Identificarea riscurilor cu care se confruntă compania și pregătirea planului de acțiune pentru menținerea riscurilor în limitele acceptabile pentru companie. 
  • Sprijin pentru protejarea activelor și a reducerii posibilității de fraudă.
  • Îmbunătățirea eficienței și eficacității activităților interne ale companiei.
  • Îmbunătățirea integrității și credibilității raportărilor financiare emise.
  • Asigurarea conformității cu legile, reglementările, politicile și procedurile în vigoare.
  • Stabilirea procedurilor interne de monitorizare.
  • Testarea mediului de control intern.
  • Identificarea oportunităților de îmbunătățire.

Neefectuarea auditului intern de către entitățile ale căror situații financiare sunt supuse auditului statutar constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei. De asemenea, Legea subliniază faptul că responsabilii pentru coordonarea activității de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditori financiari activi.

Cerințele acestei legi sunt importante îndeosebi pentru companiile care până în prezent au beneficiat de audit intern organizat la nivelul grupului (în afara României), precum și pentru companiile care au externalizat activitățile de audit intern către un furnizor de servicii din afara României. Companiile din România aflate în oricare dintre aceste situații trebuie să se asigure că auditorii interni responsabili cu organizarea și coordonarea activității de audit intern sunt auditori financiari activi, înregistrați în România, adică membri activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), autorizați de către Autoritatea pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS).

© 2019 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Mai mult despre KPMG în România

 

Cerere pentru ofertă de servicii profesionale

 

Transmiteți

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte