close
Share with your friends

Cerințe mai stricte pentru auditul intern

Cerințe mai stricte pentru auditul intern

Publicată la jumătatea anului trecut, Legea nr. 162/2017 (“Legea”) privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate în România a adus modificări semnificative asupra auditului statutar, ca urmare a adoptării la nivel național a reformei auditului statutar din Uniunea Europeană (ex: transparență sporită a rapoartelor de audit statutar ale companiilor de interes public, un raport suplimentar adresat comitetului de audit etc.).

Richard Perrin

Partener, Head of Advisory

KPMG in Romania

Contact

Conținut relevant

Această lege subliniază importanța efectuării auditului intern de către entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului statutar.

Scopul efectuării auditului intern este de a adăuga valoare și a îmbunătăți activitățile unei companii, cum ar fi:

  • Revizuirea nivelului la care compania și-a atins obiectivele.
  • Identificarea riscurilor cu care se confruntă compania și pregătirea planului de acțiune pentru menținerea riscurilor în limitele acceptabile pentru companie. 
  • Sprijin pentru protejarea activelor și a reducerii posibilității de fraudă.
  • Îmbunătățirea eficienței și eficacității activităților interne ale companiei.
  • Îmbunătățirea integrității și credibilității raportărilor financiare emise.
  • Asigurarea conformității cu legile, reglementările, politicile și procedurile în vigoare.
  • Stabilirea procedurilor interne de monitorizare.
  • Testarea mediului de control intern.
  • Identificarea oportunităților de îmbunătățire.

Neefectuarea auditului intern de către entitățile ale căror situații financiare sunt supuse auditului statutar constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 la 100.000 lei. De asemenea, Legea subliniază faptul că responsabilii pentru coordonarea activității de audit intern trebuie să aibă calitatea de auditori financiari activi.

Cerințele acestei legi sunt importante îndeosebi pentru companiile care până în prezent au beneficiat de audit intern organizat la nivelul grupului (în afara României), precum și pentru companiile care au externalizat activitățile de audit intern către un furnizor de servicii din afara României. Companiile din România aflate în oricare dintre aceste situații trebuie să se asigure că auditorii interni responsabili cu organizarea și coordonarea activității de audit intern sunt auditori financiari activi, înregistrați în România, adică membri activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), autorizați de către Autoritatea pentru Supraveghere Publică a Activității de Audit Statutar (ASPAAS).

© 2020 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a reţelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG International”), o entitate elveţiană. Toate drepturile rezervate.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) este o entitate elveţiană. Firmele membre ale reţelei de firme independente KPMG sunt afiliate la KPMG International. KPMG International nu oferă servicii pentru clienţi. Nicio firma din reţeaua KPMG nu are autoritatea de a obliga KPMG International sau oricare altă firmă din reţeaua KPMG faţă de terţi, şi nici KPMG International nu are autoritatea de a obliga o altă firmă membră din reţeaua KPMG.

 

Mai mult despre KPMG în România

 

Intrați în legătură cu KPMG.

 

loading image Cerere pentru ofertă de servicii profesionale