Redirecționarea a 2% din impozitul anual pe venit | KPMG Romania
close
Share with your friends

Redirecționarea a 2% din impozitul anual pe venit:Notificări trimise către cei care nu și-au exercitat opțiunea direct

Redirecționarea a 2% din impozitul anual pe venit

Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii se poate depune de către orice contribuabil, prin completare formularului 230, atât direct cât și prin intermediul unei alte persoane, pe bază de borderou. În cea de-a doua situație, autoritatea fiscală va notifica, însă, fiecare contribuabil care nu și-a exercitat direct opțiunea, pentru ca acesta să poată contesta cererea depusă în numele său de un terț.

Madalina Racovitan, Tax Partner, Head of People Services

KPMG in Romania

Contact

Conținut relevant

Notificarea contribuabililor

În Monitorul Oficial nr. 316 din data de 11 aprilie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1003 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind procesarea formularelor 230 „Cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii“.

Conform acestui ordin, organele fiscale vor întocmi o evidență cererilor, în format electronic, urmând să înregistreze formularele în termen de o zi lucrătoare de la depunere.
Autoritățile au obligația să proceseze cererile în 15 zile de la primirea formularelor 230, iar sumele vor fi virate către entitățile nonprofit sau unități de cult în termen de maxim 90 de zile de la data depunerii cererii.

După termenul de 15 zile de la primirea formularelor, cu titlu de noutate, autoritățile vor transmite contribuabililor a căror cerere a fost depusă, în format hârtie, pe bază de borderou, de către o altă persoană notificări, în concordanță cu prevederile Codului de Procedură Fiscală. Notificarea reprezintă o confirmare a exercitării opțiunii de virare a până la 2% din impozit pentru o anumită entitate. La această notificare contribuabilul are obligația să răspundă numai dacă informațiile prezentate nu sunt corecte sau nu a optat deloc pentru virarea sumei de până la 2% din impozit. De asemenea, sunt menționate și eventualele erori care au fost identificate în formularul 230. Contribuabilul are la dispoziție 30 de zile de la primirea notificării pentru a contesta realitatea exercitării opțiunii sau pentru a efectua eventualele corecturi.
 

© 2019 KPMG Romania S.R.L., a Romanian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Mai mult despre KPMG în România

 

Cerere pentru ofertă de servicii profesionale

 

Transmiteți

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte