close
Share with your friends

Instanța europeană clarifică regulile de ajustare a TVA pentru bunurile de capital neutilizate o perioadă

Instanța europeană clarifică regulile de ajustare a TVA

Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată trebuie înțeleasă în sensul că nu ar impune ajustarea TVA deduse la achiziția ori modernizarea unui bun de capital atunci când imposibilitatea utilizării acestuia pentru operațiuni taxabile cu TVA s-a datorat unor motive independente de voința contribuabilului care îl deține, cum ar fi nereușita exploatării prin închiriere.

Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

Contact

Conținut relevant

Interpretarea instanței europene

Recent Curtea de Justiție a Uniunii Europene ( în continuare numită „CJUE”), prin hotărârea dată în cauza C-672/16 a adus noi clarificări cu privire la exercitarea dreptului de deducere a TVA în baza intenției de a utiliza anumite bunuri pentru activități taxabile.

Mai specific, conform deciziei CJUE, Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoare adăugată se opune reglementărilor naționale care prevăd ajustarea TVA deduse inițial pentru un bun imobil pentru care contribuabilul a optat pentru taxarea operațiunilor de închiriere/leasing atunci când acest bun imobil a rămas neutilizat pentru o perioadă de timp mai mare de doi ani, deși contribuabilul a întreprins demersuri pentru închirierea acestuia (în regim de taxare).

În consecință, această decizie confirmă dobândirea definitivă a dreptului de deducere a TVA atât timp cât un agent economic a depus toate diligențele în vederea utilizării bunurilor în cadrul operațiunilor taxabile, iar imposibilitatea utilizării acestora în cadrul unor astfel de operațiuni s-a datorat unor motive independente de voința sa.

 

Comentariu KPMG

Această decizie este importantă pentru că subliniază (încă o dată) importanța principiului fundamental care stă la baza exercitării dreptului de deducere, respectiv intenția de a desfășura activități care permit exercitarea acestui drept, chiar și în situația bunurilor de capital pentru care sunt aplicabile regulile speciale de ajustare a TVA deduse.

© 2020 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a reţelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG International”), o entitate elveţiană. Toate drepturile rezervate.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) este o entitate elveţiană. Firmele membre ale reţelei de firme independente KPMG sunt afiliate la KPMG International. KPMG International nu oferă servicii pentru clienţi. Nicio firma din reţeaua KPMG nu are autoritatea de a obliga KPMG International sau oricare altă firmă din reţeaua KPMG faţă de terţi, şi nici KPMG International nu are autoritatea de a obliga o altă firmă membră din reţeaua KPMG.

 

Mai mult despre KPMG în România

 

Intrați în legătură cu KPMG.

 

loading image Cerere pentru ofertă de servicii profesionale