close
Share with your friends

Modificări legislative fiscale privind contribuțiile la Fondul pentru mediu

Modificări legislative fiscale Fondul pentru mediu

În data de 28 decembrie 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1030 Ordinul Ministrului Mediului privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru Mediu.

Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

Contact

Conținut relevant

Noua variantă a Metodologiei păstrează mare parte din prevederile anterioare, însă aduce și o serie de dispoziții noi și clarificări.

În primul rând, noul Ordin introduce o diagramă privind procesul de valorificare a deșeurilor, astfel încât companiile să poată determina dacă deșeurile de ambalaje încredințate operatorilor economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pot fi luate în considerare la îndeplinirea, în mod individual, a obiectivelor de valorificare prin reciclare.

O modificare de impact este preluarea în legislația de mediu a principiului prevalenței economicului asupra juridicului, conform căruia inspectorii din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu („AFM”) pot să nu ia în considerare o tranzacție care nu are scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacții sau activități pentru a reflecta scopul economic.

© 2020 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a reţelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG International”), o entitate elveţiană. Toate drepturile rezervate.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) este o entitate elveţiană. Firmele membre ale reţelei de firme independente KPMG sunt afiliate la KPMG International. KPMG International nu oferă servicii pentru clienţi. Nicio firma din reţeaua KPMG nu are autoritatea de a obliga KPMG International sau oricare altă firmă din reţeaua KPMG faţă de terţi, şi nici KPMG International nu are autoritatea de a obliga o altă firmă membră din reţeaua KPMG.

 

Mai mult despre KPMG în România

 

Intrați în legătură cu KPMG.

 

loading image Cerere pentru ofertă de servicii profesionale