Guvernul României are în vedere introducerea mecanismului privind plata defalcată a TVA.

Este posibila introducerea platii defalcate a TVA.

Toate persoanele impozabile și instituțiile publice întregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 vor avea obligația să deschidă conturi distincte pentru încasarea și plata TVA. Contul de TVA va fi deschis în mod automat la unitățile trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestora. Cu toate acestea, orice contribuabil poate opta pentru deschiderea unui cont la o o instituție de credit (deși, în prezent, nu toate instituțiile de credit care își desfășoară activitatea pe teritoriul României au infrastructura adecvată deschiderii unor astfel de conturi); Plata defalcată se aplică pentru toate livrările de bunuri/prestările de servicii taxabile din punct de vedere al TVA, cu excepția operațiunilor supuse regimurilor speciale (e.g. regimul special de scutire pentru întreprinderile mici, regimul special pentru agențiile de turism, regimul special pentru bunurile second-hand) sau celor pentru care beneficiarul este persoana obligată la plata taxei (art. 307 alin. (2)-(5) sau art 331 din Codul Fiscal);

Ramona Jurubiță

Country Managing Partner

KPMG in Romania

E-mail

Conținut relevant

Tax Newsflash

©2021 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a organizației globale KPMG, compusă din societăți membre independente afiliate KPMG International Limited, societate privată engleză cu raspundere limitată la garanții.  Toate drepturile rezervate.

Pentru mai multe detalii despre structura globală a KPMG, accesați https://home.kpmg/governance

Mai mult despre KPMG în România

 

Intrați în legătură cu KPMG.

 

loading image Cerere pentru ofertă de servicii profesionale

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte

Sign up today