Noutăți legislative privind regimul străinilor în România

Noutăți privind regimul străinilor în România

Noua Ordonanță de Guvern modifică și completează OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, În conformitate cu prevederile Directivei 2014/36/UE privind condițiile de intrare și ședere a resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri și cu Directiva 2014/66/UE privind condițiile de intrare și ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii.

Mădălina Racovițan

Madalina Racovitan, Tax Partner, Head of People Services

KPMG in Romania

E-mail

Conținut relevant

People Services

© 2021 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a reţelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG International”), o entitate elveţiană. Toate drepturile rezervate.

Mai mult despre KPMG în România

 

Intrați în legătură cu KPMG.

 

loading image Cerere pentru ofertă de servicii profesionale

Profilul meu

Salvați ce vă interesează, gestionați librăria și partajați conținut cu rețeaua dvs. de contacte

Sign up today