close
Share with your friends

Noutăți legislative privind regimul străinilor în România

Noutăți privind regimul străinilor în România

Noua Ordonanță de Guvern modifică și completează OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, În conformitate cu prevederile Directivei 2014/36/UE privind condițiile de intrare și ședere a resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri și cu Directiva 2014/66/UE privind condițiile de intrare și ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii.

Mădălina Racovițan

Madalina Racovitan, Tax Partner, Head of People Services

KPMG in Romania

Contact

Conținut relevant

People Services

© 2021 KPMG România S.R.L., o societate cu răspundere limitată de drept român, membră a reţelei de firme independente KPMG afiliate la KPMG International Cooperative („KPMG International”), o entitate elveţiană. Toate drepturile rezervate.

Mai mult despre KPMG în România

 

Intrați în legătură cu KPMG.

 

loading image Cerere pentru ofertă de servicii profesionale