KPMG vă invită la discutarea principalelor elemente care ar trebui avute în vedere în legătură cu închiderea exercițiului financiar 2018.

12 Februarie 2019, 9:00AM - 3:00PM, EET Bucuresti, România

Noile reglementări contabile si fiscale aplicabile impun schimbări de regim, precum și oportunități, de aceea este benefic să le identificăm și să analizăm cum trebuie aplicate, respectiv valorificate.

În cadrul acestui seminar, care se va desfășura într-un mod interactiv, vom discuta despre problemele cu care am observat că se confruntă în practică multe dintre societățile comerciale.

Pentru a fi siguri ca vom acoperi cele mai importante teme pentru participanți, avem rugămintea de a ne transmite la momentul înscrierii și o listă de câteva probleme practice care ați dori să fie dezbătute.

Cui se adresează?

Cursul se adresează managerilor şi specialiştilor din domeniul financiar, contabil şi fiscal.

Obiectivele cursului:

Discutarea principalelor aspecte de avut în vedere la închiderea exercițiului financiar 2018 din punct de vedere contabil și fiscal (impozit pe profit; TVA; impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți; taxe locale).

Expunerea celor mai semnificative modificări recente ale Codului Fiscal în şi ale reglementarilor contabile în contextul închiderii exercițiului financiar 2018.

Instructori:

Cursul va fi susținut de profesioniști KPMG cu experiență în domeniul fiscal:

 • Daniel Pană, Director, Impozite Directe, Consultanță Fiscală
 • Vlad Crăciun, Senior Manager, Impozite Directe, Consultanță Fiscală
 • Loredana Danilă, Senior Manager, Externalizare Servicii Contabile
 • Vladimir Zoican, Manager, Impozite Indirecte, Consultanță Fiscală
 • Monica Iordache, Manager, Impozite Directe, Consultanță Fiscală

Contacte

Mai mult despre KPMG în România

 

Intrați în legătură cu KPMG.

 

loading image Cerere pentru ofertă de servicii profesionale

Agendă
09:00 – 09:30 Înregistrarea participanților
09:30 – 11:00

Introducere

 • Inventarierea patrimoniului: perisabilități, pierderi tehnologice și minusuri de inventar (impozit pe profit și TVA)
 • Protocol, sponsorizare, bunuri acordate gratuit (impozit pe profit si TVA)
 • Venituri și cheltuieli angajate, ajustari de depreciere si provizioane
 • Deductibilitatea cheltuielilor (cheltuieli privind serviciile de consultanţă, tranzacţii intra-grup etc.), implicații TVA și impozit pe veniturile nerezidenților
 • Reduceri comerciale cuvenite sau datorate – abordari recente in inspectii fiscale
11:00 – 11:15 Pauză de cafea

11.15 – 12.45

 • Despre reevaluarea imobilizărilor corporale, revenirea la cost in cazul imobilizarilor corporale, schimbarea metodei de amortizare și amortizarea fiscală
 • Pierderi din creanțe; creanțe cesionate (impozit pe profit si TVA)
 • Împrumuturi intra-grup: dobânzi și diferențe de curs valutar, costul excedentar al indatorarii
 • Dimensionarea creditelor fiscale și recunoașterea creditului fiscal extern  
12.45 – 13.30 Pauză de prânz

13.30 – 15.00

 • Scutirea profitului reinvestit
 • Declararea şi plata impozitului pe profit (plăți anticipate, an fiscal diferit de anul calendaristic etc.)
 • Certificarea declarațiilor fiscale; declarații rectificative
 • Distribuția de dividende
 • Obligații declarative la sfarsitul anului 2018
Ghid

În eventualitatea în care considerați oportună participarea la acest eveniment, vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră și vă stăm la dispoziție pentru orice întrebări în acest sens.